• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

(Cập nhật: 21/06/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (21/06/2021) 1 ngày Xét duyệt quyết toán niên độ ngân sách năm 2020. (CV: 1098/SCT-KHTCTH) Phòng khách Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre ĐD: Sở TC, VP Sở CT, Phòng KHTCTH, K/Toán TTKC&XTTM
............ Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình nhà máy điện gió V1-3. (KH: 1153/KH-SCT) Cty CP Năng lượng tái tạo Bến Tre, xã An Thủy, huyện Ba Tri (Xe........) Giám đốc, PGĐ Niệm, Phòng QLNL
14g Dự họp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. (GM: 1609/GM-SLĐTBXH) PH Sở LĐTBXH, Tầng 3, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Lãnh đạo Phòng KHTCTH
Thứ 3 (22/06/2021) 13g30 Dự họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021. (CV: 980/UBND-KT) PH số 03, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
14g Dự họp thống nhất hướng xử lý các trường hợp cửa hàng xăng dầu đã được cấp GCNĐĐK theo Công văn số 5477/UBND-KT ngày 19/10/2020 trong việc khắc phục vi phạm đến ngày 30/6/2021. (GM: 1093/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc...?, PGĐ Nga, Phòng QLTM, T.Tra Sở
Thứ 4 (23/06/2021) 13g30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lệ kỳ tháng 6/2021 "Cho ý kiến 04 nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, (2) Dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2021, (3) Dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của BTVTU năm 2020,(4) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ". (GM: 113-GM/TU) Hội trường số 03, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
13g30 Dự họp thống nhất hướng xử lý đối với việc thi công trụ điện gió Dự án Nhà máy điện gió Bình Đại số 03. (GM: 2078/GM-STNMT) PH Sở TNMT tỉnh Tiền Giang (Xe Sở TNMT, khởi hành lúc 12g30 tại Tòa nhà 06 Sở) PGĐ Niệm
Thứ 5 (24/06/2021)        
Thứ 6 (25/06/2021)        
Thứ 7 (26/06/2021)        
Chủ nhật (27/06/2021)