• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 19/7/2021 – 25/7/2021

(Cập nhật: 19/07/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (19/07/2021) 7g Đi kiểm tra tình hình thực tế "Đảm đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19", 1 ngày. Huyện, TP.Bến Tre (Xe cơ quan) Giám đốc
15g Dự họp tiểu ban Hậu cần - phòng, chống dịch Covid-19. (GM: 1203/GM-UBND) Hội trường lớn UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga, Lãnh đạo Phòng: QLTM, KHTCTH
01 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 3 (20/07/2021) 01 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Nga
17g Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. HT lớn UBND tình,, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Thứ 4 (21/07/2021) 8g Đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo PC COVID 19 tình, 1 buổi (4197/KH-UBND ). HT lớn UBND tình, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
01 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
16g (có điều chỉnh thời gian so với ngày 20/7) Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. HT lớn UBND tình, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Thứ 5 (22/07/2021) 01 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc
14g Dự họp giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án nhà máy điện gió Thanh Phong. (GM: 2650/GM-UBND) Hội trường UBND xã Thạnh Hải, huyện T/Phú (Xe cơ quan) PGĐ Niệm, Trưởng phòng QLNL
16g Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Điện của Thường trực Ban Bí thư. (GM: 126-GM/TU) HT lớn UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Thứ 6 (23/07/2021) 7g30 Tham gia Đoàn giám sát "Giám sát việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của BTV TU, 1 buổi. (TB: 232-TB/TĐTN) UBND xã Châu Bình, huyện G.Trôm (Xe cơ quan) PGĐ Niệm (Hoãn lại do dịch bệnh Covid-19 Thời gian giám sát TB sau (Theo CV2402-CV/TĐTN-TCKT).
01 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
8g Dự họp tiểu ban Hậu cần - phòng, chống dịch Covid-19, 1 buổi. (GM: 1214/GM-UBND) PH số 01, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Nga, Phòng QLTM (Thư, Duy)
14:00 Họp: V/v giao khu vực biển cho NMĐG Mekong. Phòng họp số 3 - VP UBND tỉnh PGĐ Niệm
16g Dự họp BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19. HT lớn UBND tình, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Thứ 7 (24/07/2021) 16g Họp BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19. HT lớn UBND tình, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Chủ nhật (25/07/2021) 16g Họp BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 HT lớn UBND tình, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Ghi chú:
Thực hiện giản cách xã hội theo Chị thị 16/CT-TTg kể từ 0:00, ngày 19/7/2021 (14 ngày)