• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 24/05/2021 – 30/05/2021

(Cập nhật: 24/05/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (24/05/2021) 7g15 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị
Sau họp báo cơ quan Dự buổi công bố, trao Quyết định về công tác cán bộ. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các Phòng, đơn vị, Tập thể Phòng: T.Tra, KTATMT, Văn phòng, cá nhân (Kim Tuyền, Châu, Tiên)
9g Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy. (TB: 35-TB/TU) Hội trường số 01, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
13g30 Dự họp giao ban Thường trực UBND tỉnh. (TB: 35-TB/TU) PH số 02, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
14g Dự họp thống nhất chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ Đông Xuân năm 2020_2021. (GM: 62/GM-STC) PH Sở Tài chính, P.An Hội, TP.Bến Tre Phòng QLTM (Dung)
14g Dự họp thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, T.Tra, Phòng QLTM, TV. Đoàn kiểm tra.....?
Thứ 3 (25/05/2021) 8g30 Dự họp nghe đề xuất xây dựng chuỗi giá trị con gà và bưởi da xanh, 1 buổi. (GM: 793/GM-UBND) PH số 01, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga
14g Thẩm định tiêu chí số 5 của xã Nhơn Thạnh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre. (GM: 161/GM-KT) UBND xã Nhơn Thạnh, TP.Bến Tre Phòng QLTM (Châu, Mai)
14g Dự họp đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc của dự án Nhà máy điện gió Sunpro Bến Tre số 8 tại huyện Bình Đại. (GM: 935/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm...?, Phòng QLNL (Văn phòng hỗ trợ máy chiếu)
14g Dự họp triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" tỉnh Bến Tre năm 2021. (GM: 804 /GM-UBND) Hội trường số 01, lầu 3, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
Thứ 4 (26/05/2021)        
Thứ 5 (27/05/2021)        
Thứ 6 (28/05/2021)        
Thứ 7 (29/05/2021)        
Chủ nhật (30/05/2021)