• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 17/05/2021 – 23/05/2021

(Cập nhật: 17/05/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (17/05/2021) 1 ngày Tiếp công dân tại cơ quan.. Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc
7g30 Dự họp Ban Lãnh đạo Sở mở rộng.. Phòng Giám đốc, Tầng 6, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo Văn phòng
7g30 Dự họp góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021, 1 buổi. (GM: 1118/GM-SKHĐT) Hội trường Sở KHĐT, lầu 2, P.An Hội, TP.Bến Tre Lãnh đạo Phòng KHTCTH
14g Khảo sát thực địa tác động môi trường dự án “Vùng nuôi Phú Bình I. (GM: 1439/GM-STNMT) Tại dự án “Vùng nuôi Phú Bình I” cồn Phú Bình - ấp Phú Bình,
xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Xe Sở TNMT, Khởi hành lúc 12g30 tại Tòa nhà 6 Sở)
PGĐ Đấu
14g Dự họp về việc tham mưu UBND tỉnh Phương án cấp điện đường dây 110kV Bến Tre – Ba Tri. (GM: 841/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, Phòng QLNL (Văn phòng hỗ trợ máy chiếu)
Thứ 3 (18/05/2021) 7g Khám sức khỏe định kỳ năm 2021, 1 ngày. (GM: 04-TM/BBVSK) Phòng Khám CB, BV Nguyễn Đình Chiểu, P.5, TP.Bến Tre BLĐ Sở
14g Giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19. (GM: 1613/GM-UBND) UBND Huyện Ba Tri, B.Tre (Xe cơ quan) Giám đốc
14g Dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Vùng nuôi Phú Bình I. (GM: 1439/GM-STNMT) Hội trường Sở TNMT, Tầng 10, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 4 (19/05/2021) 14g Dự họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xây dựng các công trình 110kV xung quang trạm 110kV Bình Thạnh. (GM: 842/GM-SCT) PH_UBND huyện Thạnh Phú, B.Tre (Xe....) Giám đốc, PGĐ Niệm, Phòng QLNL
Thứ 5 (20/05/2021) 8g Làm việc theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 138/TB-VPUBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 đối với Công ty CP mía đường Bén Tre, 1 buổi. (GM: 339/GM-KCN) PH số 3, Ban QLKCN tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Lãnh đạo Phòng QLCN
14g Dự họp thỏa thuận thống nhất đấu nối đường dây 110 kV nhà máy điện gió VPL vào trạm biến áp 110kV nhà máy điện gió Bình Đại. (GM: 860/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, Phòng QLNL (Văn phòng hỗ trợ máy chiếu)
Thứ 6 (21/05/2021)        
Thứ 7 (22/05/2021)        
Chủ nhật (23/05/2021)