• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 10/05/2021 – 16/05/2021

(Cập nhật: 10/05/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (10/05/2021) 7g30 Dự họp báo cơ quan, 1 buổi. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị
9g30 Dự họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương lệ kỳ tháng 5/2021. (CV: 112-CV/ĐU) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BCH Đảng bộ
14g Dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý số tiền phạt chậm nộp thuế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. (GM: 783/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, Văn phòng, KHTCTH, TTKC&XTTM, (Nguyên lãnh đạo Sở, Phòng, đơn vị đã nghỉ hưu, theo GM)
Thứ 3 (11/05/2021) 7g30 Dự họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 5/2021, 1 buổi. (GM: 714/GM-UBND) Hội trường số 01, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Sáng Đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp.., 1 buổi. BV Nguyễn Đình chiểu, P.5, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
8g Dự kiểm tra, thẩm định tiêu chí 4 và tiêu chí 7 xã Phú Lễ, 1 buổi. (GM: 1527/GM-UBND) Hội trường UBND xã Phú Lễ, huyện Ba Tri Phòng QLTM (Mai, Châu), QLNL (Tòng)
Chiều Đi công tác "Lưới điện 110KV..).. Huyện Bình Đại, B.Tre (Xe cơ quan) Giám đốc
13g30 Dự họp thống nhất danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2021. (GM: 793/GM-STTTT) Hội trường Sở TTTT, tầng 14, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Văn phòng (Tuyền)
14g Dự họp lấy ý kiến đóng góp thống nhất nội dung điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy điện gió Sunpro – Bến Tre số 8 của Công ty TNHH điện gió Sunpro – Bến Tre Số 8. (TB: 1084/TB-SKHĐT) PH Sở KHĐT, lầu 1, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm, Phòng QLNL (Tòng)
14g Dự họp thống nhất việc giới thiệu người tham gia Hội thẩm nhân dân NK 2021_2026 của cơ quan, tổ chức, đơn vị. (GM: 171/GM-MTTQ-BTT) PH Cơ quan MTTQ tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Văn phòng (Hương)
Thứ 4 (12/05/2021) Sáng Đi kiểm tra công tác Phòng chống dịch COVID-19 huyện Ba Tri; kiểm tra tiến độ NMĐG số 7 tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, 1 buổi. Huyện Ba Tri, B.Tre (Xe cơ quan) Giám đốc
8g Dự họp Thống nhất tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, 1 buổi. (GM: 53/GM-UBND) PH trực tuyến số 03, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga
13g15 Dự họp Đảng viên Chi bộ Sự nghiệp lệ kỳ tháng 5/2021. PH Trung tâm KC&XTTM, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Đảng viên Chi bộ Sự nghiệp
14g Thẩm định đề cương nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất giải pháp quản lý”. (GM: 1370/GM-STNMT) Hội trường Sở TNMT, Tầng 10, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
17g30 Dự kỳ họp thứ 21, kỳ họp đột xuất, HĐND tỉnh, Khóa IX, NK 2016_2021. (GM: 209/GM-HĐND) Hội trường tầng 3, HĐND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm
Thứ 5 (13/05/2021) 1 ngày Tiếp xúc cử tri trước bầu cử HĐND các cấp, 1 ngày. (KH: 204/KH-MTTQ-BTT) UBND xã Khánh Thạnh Tân (Sáng), UBND xã Tân Bình (Chiều)_Đi theo xe của Đoàn PGĐ Niệm
8g Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở công nghiệp và thương mại; cân đối cung cầu, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và một số định hướng phát triển ngành trong thời gian tới, 1 buổi. (GM: 131/GM-BCT) Cty Điện lực tỉnh, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre (Xe cơ quan) PGĐ Nga, Lãnh đạo Phòng QLTM, T.Tra
8g Dự họp thống nhất đề xuất về việc khắc phục những vấn đề sai phạm của doanh nghiệp trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, 1 buổi. (GM: 808/GM-SCT) PH TTKC&XTTM, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, Phòng QLCN, T.Tra Sở, ĐD Lãnh đạo: Sở TNMT, UBND huyện MCB, UBND xã Thanh Tân, các đơn vị liên quan,
9g30 Dự họp báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2, 1 buổi. (GM: 734/GM-UBND) PH số 01, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
14g Dự họp Đảng viên Chi bộ Nghiệp vụ lệ kỳ tháng 5/2021. PH TTKC&XTTM, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Đảng viên Chi bộ Nghiệp vụ
14g Dự họp góp ý Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021. (GM: 813/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Nga, Phòng QLTM, Văn phòng Sở, TTKC&XTTM, Sở, ngành, UBND huyện, TPBT
Thứ 6 (14/05/2021) 1 ngày Tiếp xúc cử tri trước bầu cử HĐND các cấp, 1 ngày. (KH: 204/KH-MTTQ-BTT) UBND xã Hòa Lộc (Sáng), UBND xã Tân Thành Bình (Chiều)_Đi theo xe của Đoàn PGĐ Niệm
8g Dự họp lấy ý kiến thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng huyện Châu Thành, 1 buổi. (GM: 1078/GM-SXD) Hội trường Sở Xây dựng, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga, Phòng KHTCTH (Can)
8g Thẩm định tiêu chí số 4 về điện trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn xã Tam Phước và xã An Khánh, 1 ngày. (GM: 537/GM-KTHT) UBND xã Tam Phước, UBND xã An Khánh, huyện Châu Thành Phòng QLNL (Tòng)
14g Dự họp Đảng viên Chi bộ Tổng hợp lệ kỳ tháng 5/2021. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Đảng viên Chi bộ Tổng hợp
Thứ 7 (15/05/2021)        
Chủ nhật (16/05/2021)