• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 16/8/2021 – 22/8/2021

(Cập nhật: 16/08/2021)
 
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (16/08/2021) 13g30 Tham dự Hội thảo triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. (CV: 649-CV/BKTTW) Trực tuyến PGĐ Niệm (Hoãn lại)
1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc
8g Họp HN sơ kết thực hiện CT 16/CT-TTg giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Ba Tri Hội trường UBND huyện Ba Tri Giám đốc
8g Họp tổ soạn thảo Nghị quyết về phòng chống Covid-19 VP UBND tỉnh PGĐ Nga (Hoãn lại)
14:00 Họp ND liên quan đến XD Phòng họp Sở GĐ, PGĐ Nga, PQLTM, Thanh tra
Thứ 3 (17/08/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Nga
13:30 (Dự kiến, chưa có GM chính thức) Họp tiểu ban Hậu cần - phòng, chống dịch Covid-19 Tại Hội trường lớn - Ủy ban nhân dân tỉn GĐ, PGĐ Nga, Phòng QLTM
Thứ 4 (18/08/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Đấu
Thứ 5 (19/08/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP Bến Tre. PGĐ Niệm
Thứ 6 (20/08/2021) 1 ngày Làm việc tại cơ quan Sở Công Thương, Tầng 6, Tòa nhà 6 sở, P. Phú Tân, TP Bến Tre. Giám đốc
Thứ 7 (21/08/2021)        
Chủ nhật (22/08/2021)