• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021

(Cập nhật: 07/06/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (07/06/2021) 7g30 Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.., 1 buổi. Tinh ủy Giám đốc
13g30 Dự họp Sơ kết 06 tháng đầu năm Đảng ủy xã Sơn Phú, huyện G.Trôm. UBND xã Sơn Phú, huyện G.Trôm PGĐ Niệm
Thứ 3 (08/06/2021) 7g30 Dự họp Đảng ủy xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, 1 buổi. UBND xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri (Xe cơ quan) Giám đốc
8g Làm việc với các huyện, thành phố về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 1 buổi.(KH: 998/KH-SCT) UBND huyện Thạnh Phú, B.Tre (Xe ngoài) PGĐ Đấu, Phòng: QLCN, QLTM
Thứ 4 (09/06/2021) 8g Làm việc với các huyện, thành phố về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 1 buổi.(KH: 998/KH-SCT) UBND huyện Châu Thành, B.Tre (Xe ngoài) PGĐ Nga, Phòng: QLCN, QLTM
14g Làm việc với các huyện, thành phố về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.(KH: 998/KH-SCT) UBND TP.Bến Tre PGĐ Nga, Phòng: QLCN, QLTM
Thứ 5 (10/06/2021) 8g Làm việc với các huyện, thành phố về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 1 buổi.(KH: 998/KH-SCT)
UBND huyện Chợ Lách, B.Tre (Xe ngoài)
PGĐ Niệm, Phòng: QLCN, QLTM
14g Làm việc với các huyện, thành phố về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.(KH: 998/KH-SCT) UBND huyện MCB, B.Tre (Xe ngoài) PGĐ Niệm, Phòng: QLCN, QLTM
Thứ 6 (11/06/2021) 8g Làm việc với các huyện, thành phố về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, 1 buổi.(KH: 998/KH-SCT) UBND huyện Bình Đại, B.Tre (Xe ngoài) PGĐ Đấu, Phòng: QLCN, QLTM
Thứ 7 (12/06/2021)        
Chủ nhật (13/06/2021)