• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

(Cập nhật: 14/06/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (14/06/2021) 7g30 Dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương lệ kỳ tháng 6/2021, 1 buổi. (CV: 128-CV/ĐU) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BCH Đảng ủy
Sau hop Đảng ủy Dự họp báo cơ quan. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị
13g30 Dự họp bàn xử lý đơn của Cty Xăng dầu Hồng Đức. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Nga, Phòng QLTM (Thư, Duy), T.Tra Sở (Quang, Hân, Xuyến)
14g30 Dự tiếp công dân. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Nga, Văn phòng, Phòng: QLTM, T.Tra Sở
Thứ 3 (15/06/2021) 14g Dự họp hướng dẫn giải quyết khó khăn trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Chợ Lách . (GM: 1251/GM-UBND) PH số 01, UBND huyện Chợ Lách, B.Tre Phòng QLTM....?
Thứ 4 (16/06/2021) 13g30_15g Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất tháng 6/2021 "Cho ý kiến dự thảo báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021". (CV: 111-GM/TU) Hội trường số 03, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc
Thứ 5 (17/06/2021) 8g Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng TM trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Hưng Khánh Trung B, 1 buổi. (GM: 103/GM-KTHT) UBND xã HKT B, huyện Chợ Lách, B.Tre Phòng QLTM (Mai)
8g Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Hưng Khánh Trung B, 1 buổi. (GM: 106/GM-KTHT) UBND xã HKT B, huyện Chợ Lách, B.Tre Phòng QLNL (Tòng)
13g30 Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021. (GM: 120-TM/HNDT) Hội trường tầng 9, Trụ Sở Khối MTTQ & Đoàn thể tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
14g Dự họp bàn một số nội dung liên quan đến chợ Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh. (GM: 1873/GM-UBND) PH số 01, UBND huyện G.Trôm, B.Tre (Xe cơ quan) PGĐ Nga, Phòng QLTM (Thư), Phòng QLNL (Hoàng)
Thứ 6 (18/06/2021)        
Thứ 7 (19/06/2021)        
Chủ nhật (20/06/2021)