• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 04/7/2021 – 11/7/2021

(Cập nhật: 05/07/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (05/07/2021) 7g30 Dự họp Đảng ủy xã Sơn Phú, huyện G.Trôm, 1 buổi. Đảng ủy xã Sơn Phú, huyện G.Trôm PGĐ Niệm
13g30 Dự họp triển khai KH bảo vệ thi công công trình xây dựng phát tuyến 22kV cho 2 máy trạm 110 KV Bình Đại. (GM: 262/GM-UBND) PH_UBND huyện Bình Đại, B.Tre (Xe cơ quan) PGĐ Niệm, Phòng QLNL (Hoàng)
Thứ 3 (06/07/2021) 8g Dự họp thống nhất ý tưởng quy hoạch “Khu Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre”, 1 buổi. (GM: 1274/GM-STTTT) PH Sở TTTT, Tầng 14, Tòa nhà 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Nga
8g Dự họp thống nhất hướng giải quyết vấn đề cắt giao thông giữa đường nội bộ của 02 dự án nhà máy điện gió số 5 và nhà máy điện gió Thanh Phong, 1 buổi. (GM: 2425/GM-UBND) PH Số 1, UBND huyện Thạnh Phú (Xe cơ quan) PGĐ Niệm, Phòng QLNL (Tòng)
14g Dự họp góp ý Đề cương Đề án phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò - Bến Tre. (GM: 1243/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Đấu, Phòng: KHTCTH, QLCN, Văn phòng
Thứ 4 (07/07/2021) 7g30 Dự họp Thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 7 năm 2021, 1 ngày. (CV: 1094/UBND-TH) Hội trường lớn UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc, (PGĐ Niệm dự thông qua nội dung của Sở CT)
7g30 Dự họp Ban Thường vụ định kỳ Qúy II năm 2021 mở rộng của Bội Bảo vệ QLNTD tỉnh, 1 buổi. (GM: 67/GM-NTD) Hội trường Hội Bảo vệ QL.NTD tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Nga, Trưởng phòng QLTM
Thứ 5 (08/07/2021) 14g Dự họp đóng góp ý kiến hoàn chỉnh PA phòng ngừa xử lý các tình huống gây mất ANTT, cháy nổ tại Nhà làm việc các Sở, ngành tỉnh. (GM: 168/GM-TTPTN) Nhả làm việc 06 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
Thứ 6 (09/07/2021) 8g Dự họp giải quyết vấn đề cắt giao thông giữa đường nội bộ của 02 dự án nhà máy điện gió số 5 và nhà máy điện gió Thanh Phong, 1 buổi. (GM: 2485/GM-UBND) PH số 02, UBND huyện Thạnh Phú (Xe .........) PGĐ Niệm, Phòng QLNL
8g Đi huyện Ba Tri "COVID_19" và UBND xã Mỹ Nhơn. Xã Mỹ Nhơn.., huyện Ba Tri (Xe cơ quan) Giám đốc
Thứ 7 (10/07/2021)        
Chủ nhật (11/07/2021)