• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẾN TRE

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BẾN TRE

(Cập nhật: 26/09/2023)
Nguồn: SCT