• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội thảo Triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực Đông Nam Bộ
Ông Nguyễn Văn Niệm – Phó Giám đốc Sở Công Thương tham luận tại hội thảo

Hội thảo Triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực Đông Nam Bộ

(Cập nhật: 27/11/2020)
Ngày 11/11/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW và đánh giá công tác triển khai của các địa phương khu vực Đông Nam Bộ.

Theo báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương, đến nay đã có 23 địa phương ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, chủ yếu tập trung vào các nhóm giải pháp: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, (2) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD), (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng, (5) Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác BVQLNTD, (6) Hội nhập quốc tế về BVQLNTD, có trách nhiệm các thỏa thuận song phương, đa phương, điều ước quốc tế và cơ chế giải quyết người tiêu dùng xuyên biên giới. Có 16 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 30/CT-TW, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý nhà nước, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Niệm - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre chia sẻ việc xây dựng và cụ thể hóa các văn bản Trung ương, nhất là về việc lấy ý kiến từ các ngành, cơ sở khi xây dựng Chương trình, Kế hoạch tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác BVQLNTD thời gian qua luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, hiện nay Sở Công Thương gặp khó trong biên soạn sổ tay/cẩm nang tuyên truyền do đối tượng tuyên truyền đa dạng; việc thành lập hội BVQLNTD ở các huyện còn hạn chế, có 2/9 huyện, thành lập hội; chưa có sự phối hợp giữa một số Sở, ngành có liên quan  trong  việc giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, còn né tránh, từ chối phối hợp, thường cho rằng “không thuộc chức năng”.

Ông Cao Xuân Quảng - Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương triển khai Quyết định 1907/QĐ-BCT ngày 21/7/2020 kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP  với những nhóm giải pháp cụ thể và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như: đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010; xây dựng và triển khai các đề án: Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước về BVQLNTD, Kế hoạch phát triển hoạt động BVQLNTD giai đoạn 2021-2025, Đề án tuyên truyền cho người tiêu dùng yếu thế, Xây dựng cơ sở dữ liệu người tiêu dùng yếu thế, Đề xuất cơ chế hỗ trợ người tiêu dùng yếu thế,…; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương về BVQLNTD đặc biệt là hợp tác giải quyết tranh chấp và thu hồi sản phẩm có khuyết tật xuyên biên giới,…

Cũng nhân dịp này, tập thể Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,  Bà Nguyễn Thị Bé Duy  - chuyên viên Phòng QLTM - Sở Công Thương, Ông Lê Văn Khê - nguyên Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương do đã có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng, thực hiện tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam giai đoạn 2016-2019.             

 
Nguồn: P.QLTM - SCT