• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 16/04/2020)
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ: 28 Lê Đại Hành, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: (+84) 2753 833394
Email: hhdoanhnghiepbentre@gmail.com

Danh sách ban thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020
STT Họ và tên Chức danh trong BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 Điện thoại/Email
1 Bà Võ Thị Thùy Trang Chủ tịch  0918 008 557
vothithuytrang@vietinbank.vn
2 Ông Trần Văn Huyền Phó chủ tịch 0913 965 376
3 Ông Trần Văn Đức Phó Chủ tịch 0913 918 085
ductv@betrimex.com.vn
4 Ông Trần Anh Thuy Phó Chủ tịch 0903 906 384
anhthuy@ruouphule.com.vn
5 Nguyễn Văn Đắc Phó Chủ tịch 0918 813 866
hhduabentre@gmail.com
6 Đặng Thị Trúc Lan Chi Phó Chủ tịch 0913 816 191
viticobt@gmail.com