• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hiệp Hội Dừa Tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 16/04/2020)
HIỆP HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 77, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (+84) 2753 770 999 – Fax: (+84) 2753 512 099
Email: hhduabentre@gmail.com 
Website: http://www.hiephoiduabentre.com.vn

Danh sách ban thường trực Hiệp hội Dừa Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020
STT Họ và tên Chức danh  Điện thoại/Email
1 Ông Trần Anh Tuấn Chủ tịch HHD Bến Tre 0903 933 506
tatbt54@gmail.com
2 Ông Nguyễn Trung Chương Phó Chủ tịch Thường trực 0913 965 437
chuongdbrpbt@yahoo.com
3 Bà Nguyễn Thu Sương Phó Chủ tịch kiêm Thư ký 0919 248494
nthusuongbt@gmail.com
4 Ông Trần Văn Huyền Phó Chủ tịch 0913 965 376
huyentv@betrimex.com.vn
5 Ông Trần Văn Đức Phó Chủ tịch  0913 918 085
ductv@betrimex.com.vn
6 Ông Cù Văn Thành Phó Chủ tịch 0913 721 693
luongquoi@gmail.com
7 Bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Phó Chủ tịch  0918 586 154
thuyipabentre@gmail.com
8 Ông Huỳnh Quang Đức Uỷ viên Thường trực  0918 738 338
quangduc.kn@gmail.com
9 Ông Nguyễn Tấn Phong Uỷ viên Thường trực
Uỷ viên Ban Kiểm tra

0982 633 667
ntphongqlxnk@gmail.com