• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 16/04/2020)
HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ: Số 77, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (+84) 2753 817 515 

Danh sách ban thường trực Hội nhiệm kỳ 2015-2020
STT Họ và tên Chức danh trong BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 Điện thoại/Email
1 Ông Huỳnh Duy Nhân
(Huỳnh Quang Phấn)
Chủ tịch hội 0918 267 734
duynhan1948@gmail.com
2 Ông Đỗ Văn Nguyện Phó Chủ tịch Thường trực 0913 886 110
vannguyenkk16@gmail.com
3 Bà Trần Thị Sinh Ủy viên Thường trực 0948 541 196
transinhntd@gmail.com