• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bến Tre góp phần tạo môi trường tiêu dùng lành mạnh

(Cập nhật: 03/11/2021)