• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động khuyến công

Bến Tre đạt nhiều thành công tại Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019
Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Bến Tre vừa tổ chức cho đoàn 11 doanh nghiệp tiêu biểu Bến Tre tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Nam lần thứ VI diễn ra từ ngày 11 đến 15/7/2019 tại TP. Vũng Tàu. ...
Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã dần đi vào nề nếp, số lượng các đề án, kinh phí hoạt động hàng năm có tăng lên và đã mang lại lợi ích thiết thực cho việc khuyến khích phát triển CN-TTCN, cụ thể giai đoạn 2014- 2018, Hoạt động khuyến công tại Bến tre đạt được một số kết...
Thực hiện Đề án số: 5406/ĐA-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre về việc Tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019; Sở Công Thương Bến Tre tổ chức Hội thi Sáng tạo ngành dừa, Tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu...