• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động khuyến công

Khuyến công Bến Tre hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm
Nhằm mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Bến Tre, tạo cầu nối giao thương, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre đã xây dựng đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đầu tư phòng tr...
Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, thực hiện có h...
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. ...
Nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021.   ...
Những năm qua, hoạt động khuyến công được Bộ Công Thương triển khai hiệu quả đã đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước. Đặc biệt, Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2021 - 2025 được x...
Phát triển công nghiệp trên địa bàn nông thôn đã và đang được Đảng, Nhà nước và các địa phương hết sức quan tâm, là hướng đi đúng đắn, tích cực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại khu vực nông thôn và góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. ...
Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 10/11/2020, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Phòng Kinh tế Thành phố/ Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Chợ Lách kiểm tra tình hình thực hiện các đề...
Ngày 03 và 05 tháng 8 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt các đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020 do Ông Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp....
6 tháng đầu năm, các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đã thực hiện 19,9 tỷ đồng kinh phí khuyến công, các địa phương đang ráo riết triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.   ...
Sau thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SCT ngày 03/02/2020 của Sở Công Thương Bến Tre về việc Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; chiều ngày 21/5/2020, tại Phòng họp Sở Công Thương đã diễn ra buổi họp chấm điểm các sản phẩm tham gia bìn...
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Phòng họp Sở Công Thương, Hội đồng xét duyệt đề án khuyến công tổ chức họp xét duyệt Danh mục các đề án khuyến công năm 2020 do Ông Châu Văn Bình- Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch hội đồng - Chủ trì cuộc họp. ...
Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương đã phê duyệt Quyết định 3872/QĐ-BCT về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020....
Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời góp sức cùng các địa phương hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2020. ...
Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã hỗ trợ 20 dự án đầu tư thiết bị sản xuất, 27 cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hỗ trợ tập trung các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ dừa, thủy sản, thực phẩm. ...
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/201...
Nhằm đánh giá hiệu quả hỗ trợ các đề án khuyến công, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra thực tế các đề án khuyến công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2018, thời gian từ ngày 05/9/2019 đến ngày 01/10/2019. Kết quả như sau: ...
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Công Thương Bến Tre tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia (KCGQ) điểm năm 2019 với nội dung thực hiện “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến dừa” tại 02 cơ sở sản xuất thạch dừa thô là hộ kinh doanh Giang Thanh Hùng, xã Phú Nhuận t...
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Công Thương Bến Tre tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia (KCGQ) điểm năm 2019 với nội dung thực hiện “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến dừa” tại hộ kinh doanh Trần Minh Tâm, phường 6 thành phố Bến Tre. Đến tham dự buổi nghiệm ...
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, hoạt động khuyến công nhằm hướng đến mụ...
Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre  (Trung tâm) được phê duyệt kinh phí để triển khai các hoạt động với tổng kinh phí là 5,92 tỷ đồng (bao gồm kinh phí khuyến công quốc gia 3 tỷ đồng, kinh phí khuyến công tỉnh 2,92 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm...
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động khuyến công của các tỉnh thành khu vực phía Nam đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, trong đó có nhiều chương trình phát huy hiệu quả cao.     ...