• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hoạt động hưởng ứng tuyên truyền “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam-15/3”
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Chủ tịch Hội BVQLNTD (bìa phải) trao quyết định và thẻ hội viên Hội BVQLNT cho công chức Sở Công Thương

Hoạt động hưởng ứng tuyên truyền “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam-15/3”

(Cập nhật: 22/03/2021)
Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy Ngày 15/3 hng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) phải được coi là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không chỉ tập trung vào một Bộ, ngành, cơ quan, thực hiện tốt cơ chế phối hợp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề vi phạm quyền lợi người tiêu dùng; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nghiên cứu và thống nhất mô hình tổ chức, quản lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng áp dụng trên phạm vi cả nước; cụ thể hóa chính sách, đổi mới cơ chế để có thể hỗ trợ tích cực cho các tổ chức xã hội có liên quan; các tổ chức xã hội cần chủ động và sáng tạo hơn nữa; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể tham gia thị trường, các chủ thể tham gia thị trường cần nhận thức được rằng việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của chính mình và là trách nhiệm với lợi ích chung của toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu, xây dựng mô hình, chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Trước tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp ở các tỉnh, Sở Công Thương Bến Tre tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15/3/2021 chủ yếu bằng hình thức tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng như: xe lưu động kêu gọi hưởng ứng trên các tuyến đường của TP. Bến Tre, huyện Giồng Trôm với chủ đề Phát động kêu gọi hưởng ứng “Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam” trong giai đoạn chung sống an toàn với đại dịch covid - 19; phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bến Tre tuyên truyền trên hệ thống màn hình Led tuyến Đại lộ Đồng khởi với các khẩu hiệu Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”,“Kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường”,…

Các Siêu thị, Trung tâm Thương mại tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2021: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các điểm kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác.

Với Chủ đề năm 2021 “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”. Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật Bảo vệ quyền người tiêu dùng cho đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn, tổ trưởng các tổ khu phố, tổ nhân dân tự quản, học sinh, giáo viên trường trung học phổ thông trong những tháng tiếp theo của năm 2021.

Nhân Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh công bố quyết định kết nạp 20 hội viên là cán bộ, công chức các sở, ngành tỉnh; trong đó, Sở Công Thương có 05 công chức tham gia mới và được Chủ tịch Hội trao thẻ hội viên vào ngày 15/3/2021. 
 
Nguồn: P.QLTM – SCT