• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”
Quan cảnh hội thảo tuyên truyền kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”

(Cập nhật: 18/01/2021)
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho các cá nhân, tổ chức nắm được những kiến thức liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh; nâng cao trách nhiệm, khuyến khích và thu hút sự quan tâm, hợp tác đông đảo của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá cả hợp lý phục vụ người tiêu dùng. Ngày 21/12/2020 UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 6818/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021, lồng ghép tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 05/4/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các hoạt động tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững, đổi mới của nền kinh tế. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá cả hợp lý phục vụ người tiêu dùng. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam phải được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2021 “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích và thực hiện trong suốt cả năm 2021; trong đó, tập trung vào thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, các mùa lễ hội, mùa mua sắm trên thị trường.

UBND tỉnh Bến Tre đã đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 với các băng rôn, khẩu hiệu như: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới!”; “Kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường!”; “Hãy sử dụng các nguồn năng lượng và nguyên liệu thân thiện với môi trường!”;... Sẽ tập trung tuyên truyền tại các chợ, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa điểm khác theo tình hình thực tế tại địa phương. Thời gian tổ chức và thực hiện các hoạt động trong suốt cả năm 2021, trong đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ tập trung tổ chức trong tháng 3 và kéo dài đến tháng 5/2021.

 
Nguồn: P.QLTM-SCT