• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre năm 2023

(Cập nhật: 06/09/2023)
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển như sau:
1. Thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng: 05 (năm) thí sinh.
2. Thí sinh không đúng chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng: 03 (ba) thí sinh.
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre thông báo đến các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để biết kết quả vòng 01 (một) kỳ xét tuyển viên chức năm 2023./.
Nguồn: HĐTDVC – SCT