• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Nhận diện và phòng,chống lừa đảo trực tuyến

Nhận diện và phòng,chống lừa đảo trực tuyến

(Cập nhật: 07/07/2023)