• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Báo cáo hoạt động của ngành

Triển khai chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - sáng tạo” theo Nghị quyết Tỉnh ủy; căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Chương trình hành động của UBND tỉnh, Quyết định của Bộ Công Thương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương ...
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 16.500 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,59% so cùng kỳ (tương đương tăng 1.580 tỷ đồng) và đạt 43,42% kế ...
ngành Công Thương tỉnh Bến Tre trong tháng 5/2021 thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 4,15% so tháng trước, tăng 10,26% so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 13.480 tỷ đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ và đạt 35,...
Trong tháng 4/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 4,58% so tháng trước, tăng 10,41% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng ước đạt 11.170 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng quý I/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ước thực hiện quý I/2021 đạt 8.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,81% so cùng kỳ (tương đương tăng 800 tỷ đồng) và đạt 21,58% kế hoạch. ...
Trong tháng 02/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.805 tỷ đồng, giảm 11,23% so tháng trước, tăng 1,26% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng ước đạt 5.965 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng 01/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.160 tỷ đồng, giảm 0,63% so tháng trước, tăng 22,39% so cùng kỳ và đạt 8,32% kế hoạch. Trong đó, doanh ngh...
Trong năm 2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước thực hiện đạt 33.600 tỷ đồng, tăng 8,57% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.652 tỷ đồng), đạt 100,3% kế hoạch ;trong đó: doanh nghiệp trong nước đạt 18.11...
Trong tháng 11/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 3,23% so tháng trước, tăng 7,02% so cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp trong nước thán...
Trong tháng 10/2020, ngành Công Thương của tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 3,28% so tháng trước, tăng 9,41% so cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp trong nước tháng 10 ước...
Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre đã thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 24.300 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 9,6% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.133 tỷ đồng) và đạt 72,54% kế hoạch.Trong đó: Doan...
Trong tháng 8/2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 2,71% so tháng trước, tăng 4,84% so cùng kỳ; Lũy kế 8 tháng ước đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 8,88% so cùng kỳ và đạt 62,39% kế hoạ...
Trong tháng 7/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 7,42% so tháng trước, tăng 11,82% so cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng ước đạt 17.910 tỷ đồng, tăng 5,82% so cùng kỳ và đạt 53,46% k...
Hạn mặn và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương trong quý I/2020: đã làm giải thể 04 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động 18 doanh nghiệp, chủ yếu gồm các ngành nghề: may mặc, dừa (chỉ, dừa trái, sơ chế,…), đóng tàu,… (nguồn: Số liệu của S...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: 14.870 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 5,32% so cùng kỳ (tương đương tăng 751 tỷ đồng) và đạt 44,39% kế hoạch.   ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 4 đạt 2.770 tỷ đồng, tăng 1,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đạt 9.320 tỷ đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ và đạt 27,82% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, có 06 sản phẩm chủ yếu có tăng trưởng, tăng mạnh nhất là giấy Kraft tăng hơn 4 lần, nước cốt dừa 15,8%, b...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 5.407 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ và đạt 16,14% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, chiếm 47,79%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:1.475 tỷ đồng, chiếm ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 5.407 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ và đạt 16,14% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, chiếm 47,79%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:1.475 tỷ đồng, chiếm ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 01 đạt 2.575 tỷ đồng, giảm 9,07% so tháng trước, giảm 2,83% so cùng kỳ và đạt 7,69% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá như: thủy sản đông lạnh, giấy kraft công nghiệp, nước dừa đóng hộp, thức ăn thủy sản,... ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 11 đạt 2.790 tỷ đồng, tăng 3,99% so cùng kỳ, lũy kế 11 tháng đạt 27.368 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ và đạt 92% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: giấy ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 10 đạt 2.705 tỷ đồng, tăng 1,12% so cùng kỳ, lũy kế 10 tháng đạt 24.578 tỷ đồng, tăng 9,94% so cùng kỳ và đạt 82,6% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: bia, thức ăn thủy sản, giấy Kraft công nghi...