• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Báo cáo hoạt động của ngành

Hoạt động công thương Bến Tre tháng 8 năm 2019
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 8 đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ, lũy kế 8 tháng đạt 19.866 tỷ đồng, tăng 14,9% so cùng kỳ và đạt 66,8% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là thuốc lá bao, thức ăn thủy sản, nước cốt dừa, than hoạt tính, sản phẩm may mặc, ... Các s...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 15,35%, khu vực FDI tăng 15,22% so cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm chủ lực đều tăng khá so với cùng kỳ: thủy sản đông lạnh, thuốc lá bao, nước dừa dóng lon, may mặc, túi xách da, bộ dây đ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 4 đạt 2.724 tỷ đồng, tăng 18,45% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế 4 tháng đạt 8.822 tỷ đồng, tăng 14,94% so với cùng kỳ năm trước và đạt 29,65% kế hoạch năm. So với tháng cùng kỳ năm trước, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: n...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 28,61% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế đạt 4.875 tỷ đồng, tăng 20,97% so với cùng kỳ năm trước và đạt 16,39% kế hoạch năm. So với tháng cùng kỳ năm trước, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là: may mặc,...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 01 đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 16,48% so với cùng kỳ năm trước và đạt 8,91% kế hoạch năm. So với tháng cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá như: túi xách da, thuốc lá bao, nước dừa đóng lon, thủy sản đông lạnh, giấy Kraft công nghiệp, bộ ...
Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 11.300 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 1.091 tỷ đồng) và chỉ đạt 41,4% kế hoạch năm. ...
Năm 2017, Sở Công Thương đã tập trung cao độ vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành và triển khai 65 đầu công việc cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra có liên quan đến ngành Công Thương. ...
Trong tháng 11/2017, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (Giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 2.635 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước, tăng 14,57% so với tháng cùng kỳ năm trước; Luỹ kế 11 tháng đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm tr...
Năm 2017, ngành Công thương của tỉnh ước thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN: Ước đạt 24.800 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 15,41% so với năm trước và đạt 99,95% kế hoạch năm. Nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng k...
Trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành Công thương của tỉnh ước thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN: Ước đạt 16.750 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 9,66% so với cùng kỳ năm trước và đạt 67,51% kế hoạch năm. ...
Trong tháng 8/2017, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (Giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 2.055 tỷ đồng, tăng 4,43% so với tháng trước, tăng 10,26% so với tháng cùng kỳ năm trước; Luỹ kế 8 tháng đạt 14.465,1 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cùng kỳ năm tr...
Trong tháng 7/2017, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước đạt 1.967,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước, tăng 12,91% so với tháng cùng kỳ năm trước. ...
Trong tháng 5/2017, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 1.885,5 tỷ đồng, tăng  1,98% so với tháng trước, tăng 14,35% so với tháng cùng kỳ năm trước, luỹ kế 5 tháng đạt...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN- TTCN ước đạt 10.246 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 712 tỷ đồng) và đạt 41,3% kế hoạch năm; ...
Trong quý 1/2017, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN- TTCN ước đạt 5.100 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,73% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 494 tỷ đồng) và đạt 20,55% kế hoạch năm.  ...
Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngành Công thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 9.498 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 46,45% kế hoạch năm; trong đó doanh nghiệp trong nước ước đạt 5.239 tỷ...
Trong tháng 4/2016, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN: ước thực đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 0,59% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đạt 6.228 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước và đạt 30,46% kế hoạch năm. ...
Trong quý 1/2016, ngành Công thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN- TTCN quý 1/2016 ước đạt 4.715 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 23,06% KH năm; trong đó doanh nghiệp trong nước ước đạt 2.640 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nư...