• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Chuyển đổi số với Thương mại điện tử xuyên biên giới”

(Cập nhật: 13/07/2022)
Thương mại điện tử là một lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, do đó việc chuyển đổi số trong thương mại điện tử để kịp thời ứng dụng các tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ giúp tăng hiệu quả của chu trình kinh doanh, góp phần hiện đại hoá hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ xuất nhập khẩu ngày càng thể hiện được vai trò mạnh mẽ, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành một trong những giải pháp tốt cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu duy trì hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững. Trước tình hình đó, Sở Công Thương Bến Tre tổ chức Hội thảo chuyên đề:”Chuyển đổi số với Thương mại điển tử xuyên biên giới”

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian dự kiến: Quý III, IV năm 2022.
- Địa điểm dự kiến: TTC Palace. Địa chỉ: Số 16, đường Hai Bà Trưng, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

2. Không gian trưng bày xúc tiến thương mại điện tử tại Hội thảo:
Các doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong TMĐT, TMĐT xuyên biên giới được bố trí bàn để trưng bày sản phẩm, giới thiệu giải pháp công nghệ, dịch vụ tại không gian chung của Hội thảo. Góp phần đưa sản phẩm Bến Tre ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử xuyên biên giới; nhất là các sản phẩm OCOP, đặc trưng của tỉnh, trong đó chú trọng xúc tiến thương mại các sản phẩm dừa, góp phần tiêu thụ dừa trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung chương trình Hội thảo dự kiến
- Đón tiếp đại biểu;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở;
- Tham luận Tổng quan về thương mại điện tử xuyên biên giới: mời Cục
Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương;
- Các mô hình, giải pháp hiệu quả về TMĐT xuyên biên giới; những gợi ý khuyến nghị cho Bến Tre: mời Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM);
- Tham luận về TMĐT xuyên biên giới của Amazon và Alibaba;
- Tham luận của các doanh nghiệp cung cấp giải phảp về TMĐT xuyên biên giới (dự kiến 2-3 tham luận);
- Trao đổi, thảo luận;
- Phát biểu chỉ đạo của Chủ trì hội thảo;
- Đáp từ, bế mạc.
 
4. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 220 đại biểu
- Chủ trì: Mời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Hiệp hội thương mại điện tử.
- Đại biểu trong tỉnh:
+ Đại biểu là các cơ quan, đơn vị trong tỉnh: Đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Dừa, Hiệp hội Bưởi da xanh, Viettel Bến Tre, VNPT Bến Tre…(40 đại biểu).
+ Các doanh nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương,… (120 đại biểu).
+ Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (30 đại biểu).
+ Đại biểu là đại diện các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh: 05 đại biểu.
- Đại biểu ngoài tỉnh: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, , Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Tạp chí Công Thương, các doanh nghiệp công nghệ (Amazon Global Selling Việt Nam, Alibaba Việt Nam, GoSell, Sapo, Droppi,….)  (30 đại biểu)./.
Nguồn: SCT