• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp và các hoạt động Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

(Cập nhật: 18/04/2022)
Nhân dịp kỷ niệm 14 năm Ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 (20/4/2008 – 20/4//2022), Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Dưới đây là toàn văn bức thư.