• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thành phố Bến Tre nhiều kết quả nổi bật sau gần 5 năm thực hiện Chương trình OCOP
Kẹo dừa Bến Tre của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á đạt chuẩn 4 sao, tiềm năng 5 sao OCOP.

Thành phố Bến Tre nhiều kết quả nổi bật sau gần 5 năm thực hiện Chương trình OCOP

(Cập nhật: 02/06/2022)

​​Ngay từ khi Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, thành phố Bến Tre đã xác định Chương trình OCOP là một nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là giải pháp thiết thực, hiệu quả để cơ cấu lại và phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy phát triển hàng hóa nông nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, góp phần đạt được mục tiêu của Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp.


Triển khai thực hiện Chương trình, thành phố Bến Tre bước đầu đã hình thành các sản phẩm có chất lượng, mang thương hiệu và nét đặc trưng riêng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất và quản lý, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, giá trị gia tăng cao. Tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng đậm nét văn hóa bản địa của địa phương, góp phần phục hồi và phát triển một số sản phẩm truyền thống. Giải quyết lao động, tạo ra công ăn việc làm ở khu vực nông thôn, thu hút nguồn vốn đầu tư về khu vực nông thôn, giúp xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển mang tính bền vững.

Đến nay, thành phố Bến Tre có 28 sản phẩm từ 3 sao trở lên gồm 06 sản phẩm 3 sao, 22 sản phẩm đạt 4 sao (trong đó có 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao) với 07 chủ thể tham gia, các sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đã được UBND tỉnh Bến Tre trình về Trung ương tham gia đánh giá phân hạng cấp quốc gia trong năm 2022. Kết quả này là động lực lớn cho các chủ thể kinh tế nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.

Đạt được kết quả trên, thành phố Bến Tre tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cho Cấp ủy, Chính quyền cơ sở, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu để thống nhất trong nhận thức và hành động. Hệ thống chỉ đạo điều hành từng bước được kiện toàn, nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm triển khai chương trình ở các ngành, các cấp được nâng lên đáng kể. Chương trình OCOP đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chủ thể sản xuất đã từng bước có sự quan tâm tìm hiểu và tích cực tham gia Chương trình.

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình đến nay, Thành phố tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình OCOP, khởi nghiệp, quản trị kinh doanh, hướng dẫn chủ thể sản xuất hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng cử cán bộ, công chức phụ trách và mời các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia các lớp đào tạo do Trung ương và tỉnh tổ chức về chương trình OCOP như: lớp tập huấn Giới thiệu cổng thông tin thương mại điện tử http://ketnoiocop.vn cho đối tượng là chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối trực tiếp với thị trường, nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.

Hàng năm, thành phố Bến Tre còn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị tư vấn thực hiện các đề tài “xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre theo chuỗi giá trị"; “ Phát triển sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre" và xây dựng các giải pháp công nhận sao OCOP cho các sản phẩm tiềm năng. Nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký mã số, mã vạch; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa; thiết kế mẫu sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Hiện nay, thành phố còn hơn 15 sản phẩm đang được các đơn vị tư vấn hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá phân hạng sản OCOP năm 2022.

Song song đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên địa bàn cũng được quan tâm. Công tác hỗ trợ tạo điều kiện để cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tham gia hội chợ thương mại, triển lãm để giới thiệu sản phẩm tạo kết nối thị trường. Thông qua việc hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong tỉnh và một số tỉnh và thành phố, theo đánh giá của các doanh nghiệp có sản phẩm gắn sao OCOP thì lượng hàng hoá bán ra nhiều hơn, doanh thu tăng trưởng và công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiếp cận được người tiêu dùng nhiều hơn, mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Thông qua các hội chợ xúc tiến thương mại, công tác quảng bá, giới thiệu và việc kết nối cung cầu đã giúp một số doanh nghiệp tìm được đại lý tiêu thụ tại các tỉnh, thành trong cả nước, có nhiều đơn vị ký hợp đồng chính thức với các nhà phân phối lớn như: siêu thị Big C/Go, Co.op mark,… Bên cạnh đó, còn thực hiện được các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp thành phố Bến Tre với các doanh nghiệp, nhà cung ứng với đại lý, chuỗi bán lẻ ở các tỉnh, thành trong cả nước.  Phối hợp với các sở ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan đưa sản phẩm OCOP giới thiệu trên sàn thương nmại điện tử (www.bentretrade.vn); Xây dựng video giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP thành phố Bến Tre phát trên Đài truyền hình tỉnh cũng như tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh thành phố và xã, phường…

Nguồn:nongthonmoi.bentre.gov.vn