• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tập trung hỗ trợ cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022
Chợ An Phú Trung, Ba Tri – chợ do nhà nước đầu tư được trang bị đảm bảo tiêu chuẩn chợ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao (Nguồn: P.QLTM – SCT)

Tập trung hỗ trợ cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022

(Cập nhật: 30/05/2022)
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hiện tỉnh Bến Tre có 15 xã nông thôn mới gồm: Mỹ Thạnh - Ba Tri; Hưng Lễ, Thạnh Phú Đông, Sơn Phú - Giồng Trôm; Lộc Thuận - Bình Đại; Sơn Hòa, Tân Phú, Tam Phước, Phú An Hòa - Châu Thành; Hương Mỹ, Ngãi Đăng, An Định, An Thạnh - Mỏ Cày Nam; Tân Phong, Thạnh Phong - Thạnh Phú; 08 xã nông thôn mới nâng cao: Phú Sơn, Sơn Định, Vĩnh Thành - Chợ Lách; An Phú Trung - Ba Tri; Quới Điền, Thới Thạnh - Thạnh Phú; Cẩm Sơn - Mỏ Cày Nam; Mỹ Thạnh - Giồng Trôm.

Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Trung ương ban hành nhưng vẫn chưa hoàn thiện do một số Bộ chưa công bố các chỉ tiêu liên quan đến các Bộ tiêu chí. Vì vậy, để đảm bảo đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh đề ra, đảm bảo công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện liên tục; đồng thời hỗ trợ các xã hoàn chỉnh tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Sở Công thương căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện hướng dẫn và thẩm định các tiêu chí.

Theo đó, diện tích tối thiểu cho một điểm kinh doanh trong chợ là 3m2. Chợ bán kiên cố được xây dựng bảo đảm có thời gian sử dụng từ 5 đến 10 năm; có bảng hiệu tên chợ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của tổ chức quản lý chợ; có bãi để xe (ngoài trời hoặc có mái che) phù hợp với lưu lượng người vào chợ, bảo đảm trật tự, an toàn; có khu thu gom rác và xử lý rác trong ngày hoặc có khu thu gom rác và phương án vận chuyển rác trong ngày về khu xử lý tập trung của địa phương; có phương án và hệ thống cấp điện bảo đảm cho hoạt động của chợ; có hệ thống cấp nước sạch bảo đảm cho hoạt động của chợ; hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm thông thoáng và dễ dàng thông tắc; khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng; thiết bị và phương án bảo đảm phòng cháy chữa cháy; có sử dụng cân đối chứng, thiết bị đo lường để người tiêu dùng tự kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa…

Dựa vào các tiêu chí trên, Sở Công Thương đã tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã chưa được thẩm định công nhận trong danh sách 08 xã đề nghị. Kết quả đạt yêu cầu, đảm bảo những quy định về hồ sơ, tiêu chuẩn của chợ nông thôn.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các xã trên địa bàn tỉnh hoàn chỉnh tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cho các chợ. Đồng thời các xã, cũng sẽ tiếp tục tập trung chú trọng xây dựng tiêu chí chợ song song thực hiện các tiêu chí nông thôn mới khác. Quy hoạch chợ gắn với quy hoạch chung của địa phương, của tỉnh giai đoạn 2021- 2030. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; vận động sự đóng góp của tiểu thương trong việc trang bị tại chợ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tập kết rác thải… góp phần xây dựng chợ Xanh - Sạch - An toàn thực phẩm - Văn minh thương mại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về chợ nông thôn mới./.
Nguồn:P.QLTM – SCT