• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI NƯỚC NGOÀI DO PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) TỔ CHỨC

(Cập nhật: 12/07/2022)
Kính gửi cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Công văn số 4239/UBND-KT ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh, kính chuyển thông tin về việc VCCI trong thời gian sắp tới có tổ chức 2 chương trình học tập và khảo sát thực tế cụ thể gồm:
1. Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng tại thị trường Châu Âu;
2. Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ.
(Nội dung chi tiết, thông tin liên hệ và phiếu đăng ký được gửi theo công văn đính kèm)
Doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tham dự chương trình như trên vui lòng liên hệ về phòng Xúc tiến đầu tư – Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (Điện thoại: 02753.575.691) để được tổng hợp đăng ký.
Trân trọng./.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT