• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 18/07/2022 – 24/07/2022

(Cập nhật: 18/07/2022)
Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2, 18/07/2022 07:00 Đi công tác nước ngoài "Tìm hiểu, trao đổi các nội dung liên quan về các dự án năng lượng cơ sở công nghiệp sản xuất Hydro". - từ 17 - 22/7/2022. Hàn Quốc Giám đốc
Thứ 3, 19/07/2022 13:30 Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022. HT tầng 6, Trụ Sở Khối MTTQ & Đoàn thể tỉnh PGĐ Đấu
13:30 Dự họp xét khen thưởng tập thể, cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU. Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  PGĐ Nga
13:30 Giám sát BTV Huyện ủy Thạnh Phú "Về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án 04.ĐA/TU về phát triển KHCN tỉnh B.Tre gđ 2020_2025 định hướng đến 2030, Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển CN chủ lực, lượng lượng DN của tỉnh gđ 2020_2025, tầm nhìn đến 2030" HU. Thạnh Phú PGĐ Niệm
Thứ 4, 20/07/2022 08:00 Dự họp trao đổi phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, 1 buổi. PH số 01, Sở Công Thương .........., P.QLNL
13:30 Dự họp mặt cà phê Hợp tác xã quý 3 năm 2022 trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc Hội quán “Cà phê khởi nghiệp” (Khu trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Mỏ Cày Bắc, ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc).  LĐ. TTKC&XTTM
Thứ 5, 21/07/2022 15:30 Kiểm tra định kỳ việc quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước năm 2022. Phòng khách Sở Công Thương Văn phòng
Thứ 6, 22/07/2022 07:30 Sở Nội vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2022, 1 buổi. Phòng khách Sở Công Thương Văn phòng
07:30 Giám sát Đảng ủy Sở KHCN "Về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án 04.ĐA/TU về phát triển KHCN tỉnh B.Tre gđ 2020_2025 định hướng đến 2030, Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển CN chủ lực, lượng lượng DN của tỉnh gđ 2020_2025, tầm nhìn đến 2030", 1 buổi. PH Sở KHCN PGĐ Niệm
13:30 Giám sát BTV Huyện ủy Châu Thành "Về việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án 04.ĐA/TU về phát triển KHCN tỉnh B.Tre gđ 2020_2025 định hướng đến 2030, Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển CN chủ lực, lượng lượng DN của tỉnh gđ 2020_2025, tầm nhìn đến 2030". HU Châu Thành PGĐ Niệm
Thứ 7, 23/07/2022        
Chủ nhật, 24/07/2022