• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Lịch họp và công tác một tuần của Ban Lãnh đạo Sở Công Thương từ ngày 18/01/2020 – 24/01/2020

(Cập nhật: 18/01/2021)
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ 2 (18/01/2021) 8g Dự họp BCH Đảng bộ Sở Công Thương tháng 01/2021, 1 buổi. (CV: 75-CV/ĐU) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BCH Đảng ủy
13g30 Dự Lễ trao huy hiệu Đảng... Đảng ủy Phường 6, TP.Bến Tre PGĐ Đấu
14g Dự họp thống nhất triển khai thi công trụ T5A đấu nối đường dây 110kV nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre vào đường dây 110kV nhà máy điện gió số 5. (GM: 69/GM-SCT) PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre Giám đốc, PGĐ Niệm, Phòng QLNL
Thứ 3 (19/01/2021) 13g30 Dự Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. (GM: 65/GM-HĐPH) Hội trường Sở Tư pháp, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
13g30 Dự họp Thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 01 năm 2021. (GM: 110/GM-UBND) PH Số 03, UBND tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre .............?
Thứ 4 (20/01/2021) 7g30 Dự họp mặt Hội viên Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh năm 2020, 1 buổi. (05/GM-BTV) Tại PH Hội BVQLNTD tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre PGĐ Niệm, Phòng QLTM
13g30 Dự Hội nghị tổng kết các Chương trình phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người đến năm 2020; gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. (GM: 06/GM-BCĐ) Hội trường Công an tỉnh, P.7, TP.Bến Tre PGĐ Niệm
13g30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất. (GM: 52-GM/TU) Hội trường số 01, Tỉnh ủy, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc, Phòng QLCN (Hoàng, Hà)
Thứ 5 (21/01/2021) 7g Dự các hoạt động Tết quân dân năm 2021, 1 buổi. (GM: 02/GM-BCH) Xã Tân Hào, huyện G.Trôm, B.Tre (Xe 4 chổ) Giám đốc
Thứ 6 (22/01/2021) 8g Lãnh đạo Sở làm việc với Trung tâm KC&XTTM, 1 buổi. PH Sở Công Thương, Tầng 7, Tòa nhà 6 Sở, P.Phú Tân, TP.Bến Tre BLĐ Sở, Đại diện: Văn phòng, ĐD Lãnh đạo Phòng KHTCTH, QLTM và toàn thể TTKC&XTTM, ...
14g Dự họp tổ giúp việc Ban chuẩn bị dự án giai đoạn 3. (GM: 05/GM-BCĐDA) Ban điều hành Dự án AMD tỉnh, P.An Hội, TP.Bến Tre Giám đốc, Trưởng phòng QLTM
Thứ 7 (23/01/2021)        
Chủ nhật (24/01/2021)