• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Khảo sát, học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương
Quang cảnh buổi làm việc với Sở Công Thương Đắk Lắk (Nguồn: QLCN)

Khảo sát, học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương

(Cập nhật: 29/05/2022)
Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 21/5/2022, Sở Công Thương do ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương tại Sở Công Thương các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Bình Phước. Tham gia đoàn còn có đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành và Mỏ Cày Nam.

Việc khảo sát, học tập kinh nghiệm nhằm giúp nâng cao năng lực chuyên môn và cũng có thêm những thông tin cần thiết, làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc hoạch định, xây dựng các chính sách để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới.

Qua trao đổi tìm hiểu tình hình, cách thức triển khai các hoạt động và các kết quả đạt được trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển, công tác quản lý Nhà nước ngành Công Thương giữa các đơn vị, Sở Công Thương cũng đã đề xuất những kinh nghiệm có thể xem xét áp dụng cho tỉnh: Xem xét ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân để phân bổ nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển các CCN trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chỉ tiêu “mỗi huyện 01 CCN ít nhất 70ha, riêng huyện Chợ Lách có diện tích phù hợp”.

Rà soát lại các cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư của tỉnh đã ban hành trên các lĩnh vực để xem xét lại tính khả thi, hấp dẫn, từ đó có thể chỉnh sửa, bổ sung hay ban hành mới nhằm khắc phục các bất cập, tăng cường sức hút.

Thường xuyên tổ chức các Hội nghị hoặc tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đầu tư sản xuất trong các CCN, nhất là các dự án ngành công nghiệp hỗ trợ, các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, các dự án chế biến có giá trị gia tăng cao, có đóng góp nhiều cho ngân sách của tỉnh, để góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh; trong công tác mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư cũng như công tác quản lý cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư để có hướng hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, thông thoáng, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; chuyển đổi cách làm việc từ “quản lý” sang “phục vụ” người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp và thương mại điện tử, kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bán hàng đa cấp và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; khuyến khích sự tham gia của các cơ quan truyền thông, báo chí, người dân tham gia phát hiện, tố giác, không tham gia, không bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa cấp.

Cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của người dân và các tổ chức xã hội trong công tác giám sát, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân làm tốt, cung cấp những thông tin thiết thực, chính xác về các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng./.
Nguồn: P.QLCN – SCT