• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021
Ảnh minh họa: Hội đồng nghiệm thu đề án khuyến công tỉnh tại công ty TNHH CBTP nông sản thương mại Thiên Tân Phát" (Nguồn: KC&XT)

Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021

(Cập nhật: 25/11/2021)
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch số 4025/KH-UBND  về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030, tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Trong năm 2021, các hoạt động, mô hình sản xuất tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả chính như sau:

Hoàn thiện khung pháp lý, chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững: Đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; Ban hành Kế hoạch số 3707/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch số 3453/KH-UBND ngày 18/6/2021 Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; thường xuyên, kịp thời rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp (CNN), loại bỏ những khu, CCN không còn phù hợp, không khả thi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong vùng quy hoạch; phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dung bền vững:  Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đạt nhiều kết quả, một số nhiệm vụ trọng tâm cấp tỉnh có tính ứng dụng cao, các nhiệm vụ khoa học công nghệ được tập trung đẩy nhanh tiến độ; 02 đề tài cấp quốc gia đã được phê duyệt; thành lập mới 02 doanh nghiệp KH&CN, lũy kế toàn tỉnh hiện có 08 doanh nghiệp đang hoạt động. Tạo lập, quản lý, phát triển và công bố chỉ dẫn địa lý "Cái Mơn" dùng cho sản phẩm sầu riêng tỉnh Bến Tre; chỉ dẫn địa lý "Bến Tre" dùng cho sản phẩm cua biển và tôm càng xanh của tỉnh Bến Tre; cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu hơn 450 thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thông tin cảnh báo về các rào cản kỹ thuật trong thương mại, truy xuất nguồn gốc, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành có liên quan đến sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh; Tập trung công tác kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống phân phối, cung ứng hàng hóa bền vững: hệ thống phân phối, cung ứng hàng hóa không ngừng phát triển về số lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng văn minh thương mại. Toàn tỉnh có 172 chợ, 02 trung tâm thương mại, 04 siêu thị, 55 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 07 cửa hàng Vinmart+; phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững, thực hiện hoạt động xuất khẩu bền vững, đáp ứng các quy định, cam kết quốc tế; ban hành Kế hoạch phát triển xuất khẩu giai đoạn 2021-2025; thường xuyên thông tin đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tình hình hoạt động của các cửa khẩu biên giới, tình hình xuất nhập khẩu của các nước; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các Hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương (FTA) mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực;  nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm trọng điểm của tỉnh theo hướng bền vững. Ưu tiên hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường đối với các đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử năm 2021; Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022. Hoàn thành Đề án Cung cấp gói giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre; thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến kiến tức về tình hình thị trường, nhất là các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn của các quốc gia, vùng nhập khẩu về chất lượng sản phẩm hàng hóa, vệ sinh an toàn thự phẩm và môi trường để các doanh nghiệp biết thực hiện; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn; tăng cường công tác xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối qua các nền tảng số, xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT); nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng các hoạt động xúc tiến có hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với thị trường; hỗ trợ và phát triển có hiệu quả các cửa hàng trưng bày, giới thiệu các đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành trong cả nước; hỗ trợ đưa các sản  phẩm  của  các  doanh nghiệp sản   xuất  tiêu  biểu  của  tỉnh  thực  hiện  phân phối qua “Gian hàng Việt trực tuyến” trên sàn TMĐT; vận hành hiệu quả Sàn giao dịch TMĐT Đặc sản Bến Tre, cụ thể:  hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Sendo với sự kiện "Ngày hội xứ Dừa – Quê hương Bến Tre",  hỗ trợ đưa sản phẩm của doanh nghiệp Bến Tre giới thiệu, quảng bá trên sàn TMĐT ”Đặc sản Bến Tre”, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến;  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững:  Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các Hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương (FTA) mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với các ngành, kịp thời có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các doanh nghiệp nằm trong chuỗi liên kết, doanh nghiệp có quy mô, giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu lớn; Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, phát triển nguyên, nhiên, vật liệu có thể tái tạo, tái sinh: Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành điện, đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải; kịp thời khai thác, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, gắn với bảo đảm môi trường: ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung về phát triển năng lượng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030;  Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai trên địa bàn tỉnh như thỏa thuận hướng tuyến đường dây và trạm, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, về nhân sự nước ngoài làm việc tại các dự án điện gió... Hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, .... hiện đã có có 05 dự án điện gió của 4 doanh nghiệp (cty Tân Hoàn Cầu, cty Năng lượng tái tạo Bến Tre, cty VPL, cty Mê Kong) được hòa vào lưới điện với công suất 93,05 MW; Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường và đẩy mạnh áp dụng mô hình và liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm:  Đã hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh: thực hiện các hoạt động khuyến công: hỗ trợ thực hiện 03 đề án khuyến công quốc gia, thực hiện hỗ trợ 16 đề án khuyến công tỉnh với tổng kinh phí 23,57 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 4,31 tỷ đồng (khuyến công quốc gia 900 triệu đồng, khuyến công tỉnh 3,41 tỷ đồng), đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn đối ứng 19,26 tỳ đồng để phát triển sản xuất theo định hướng sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường; góp phần tích cực vào sự tăng trưởng của tỉnh.

Định hướng thực hiện Chương trình năm 2022, tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường;  thường xuyên theo dõi, nắm tình hình quản lý, triển khai hoạt động của các CCN trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp; tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ với các doanh nghiệp để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường kêu gọi đầu tư hạ tầng, đầu tư thứ cấp để triển khai thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong thời gian tới; tăng cường tiếp xúc để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; định kỳ tổ chức khảo sát thực tế, nắm tình hình các doanh nghiệp; kịp thời tham mưu, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các quy định về quản lý xuất nhập khẩu, chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong toàn ngành; đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tăng cường nguồn vốn khuyến công tỉnh, tranh thủ nguồn vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổ mới máy móc thiết bị, phát triển sản xuất thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nông thôn; hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình sản xuất và phân phối các sản phẩm thân thiện với môi trường./
P.KHTCTH – SCT