• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

(Cập nhật: 11/03/2022)
Căn cứ công văn số 1150/BCT-KHCN ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu.

Thực hiện quy định (EU)2021/2246 ban hành sửa đổi quy định (EU)2019/1793 của liên minh châu Âu (EU) áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với một số sản phẩm chế biến từ tinh bột (mì ăn liền, bún, miến, phở, hủ tiếu, bánh tráng..). Theo hướng dẫn của EU, trước khi xuất khẩu các mặt hàng nêu trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra quá trình sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm dư lượng chất Etylen oxit và chứng nhận theo mẫu tại quy định (EU)2019/1793.

Do vậy, để thực hiện quy định của liên minh châu Âu, trước khi xuất khẩu sản phẩm chế biến từ tinh bột sang EU, Quý doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị chứng nhận (nếu cần) kèmtheo các bằng chứng về thông tin lô hàng về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công Nghệ) để được chứng nhận.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Công Thương sẽ phối hợp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết để chứng nhận theo quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Điện thoại: 02422.202412, email: thangngm@moit.gov.vn
Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp được biết để thực hiện./.
Nguồn: SCT