• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Công nhận 28 sản phẩm OCOP đợt 2-2020
Sản phẩm sầu riêng tiềm năng 5 sao của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu.

Công nhận 28 sản phẩm OCOP đợt 2-2020

(Cập nhật: 17/02/2021)

BDK.VN - UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre năm 2020 (đợt 2).


Theo đó, UBND tỉnh công nhận 28 sản phẩm của 12 chủ thể sản xuất các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên gồm: 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 7 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 3 sao.

Các chủ thể sản xuất của 28 sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy công nhận, được sử dụng giấy công nhận, logo và thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in/dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. Kết quả công nhận có giá trị trong 3 năm. Đối với các sản phẩm tiềm năng 5 sao, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn chủ thể sản xuất hoàn chỉnh hồ sơ để gửi đề nghị trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia. Đồng thời, hướng dẫn các chủ thể sản xuất sử dụng, in/dán logo, thứ hạng OCOP lên sản phẩm theo đúng quy định.

Tính đến nay, tỉnh có 87 sản phẩm đánh giá đạt từ 3 sao trở lên, trong đó, có 9 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 38 sản phẩm đạt 4 sao, 40 sản phẩm đạt 3 sao. Được biết, hàng năm tỉnh có 2 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh vào tháng 6 và tháng 12. Hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP tỉnh Bến Tre đợt 2 năm 2020 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức chủ trì. Ông Đức cho rằng: Có thể tổ chức hội nghị đánh giá đột xuất khi số lượng sản phẩm tham gia đánh giá nhiều.

Nguồn: Baodongkhoi.vn