• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Chuyên trang cải cách thủ tục hành chính

Hiến kế cải cách giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh
(Chinhphu.vn) - Vào 13h30' ngày (26/5), Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến “Hiến kế cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19”. ...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. ...
Trong nỗ lực chung của Chính phủ về cải thiện môi trường ĐTKD, hướng tới một Chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và DN, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Bộ Công Thương quan tâm, đẩy mạnh. ...
Thực hiện Công văn số 1783/UBND-KGVX ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính (TTHC) thời kỳ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ...
Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc tại Sở Công Thương. Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 theo Kế hoạch của UBND tỉnh chỉ đạo. ...
Nhằm nâng cao vai trò trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; Sở Công Thương tập trung chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính đề ra trong quý III/2019 như sau: ...
Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo và triển khai công tác CCHC của Sở Công Thương đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2019 thông qua ban hành các văn bản chỉ đạo sau:  ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo số 104/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. ...
Quý I/2019, Sở Công Thương rà soát, cập nhật thủ tục hành chính tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 02 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương cụ thể như sau:   ...
Tháng 11/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương đã nhận giải quyết 980 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 665 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp là 297 hồ sơ và tháng 10/2018 chuyển sa...
                  Quán triệt và tổ chức thực hiện việc theo quy định tại Chỉ thị số 30/CT-TTg đến toàn thể công chức, viên chức qua hệ thống I-Office; tại cuộc họp giao ban, Lãnh đạo Sở Công Thương chỉ đạo, nhắc nhở c...
Tháng 10/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương đã nhận giải quyết 799 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 458 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp là 311 hồ sơ và tháng 9/2018 chuyển san...
Tháng 9/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương đã nhận giải quyết 674 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 307 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp là 330 hồ sơ và tháng 8/2018 chuyển sang...
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có công văn số 1822/QĐ-UBND, quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hoá 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoá chất thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre. ...
    Tháng 5/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương đã nhận giải quyết 880 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó, tiếp nhận trực tuyến là 62 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp là 758 hồ sơ và tháng...
 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh TNBTCNN, tiếp tục cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân. Luật TNBTCNN nă...
Trong tháng 04/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương đã nhận 1.029 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó tiếp nhận mới trong tháng là 999 hồ sơ, tháng 03/2018 chuyển sang là 30 hồ sơ còn trong thời hạn giải ...
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 trên 10 lĩnh vực, trong đó có năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh, tiêu chuẩn đ...
Trong tháng 03/2018, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương đã nhận 1.226  hồ sơ của các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó tiếp nhận mới trong tháng là 1.206 hồ sơ, tháng 02/2018 chuyển sang là 20 hồ sơ còn trong thời h...