• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Văn bản Trung ương

Số, ký hiệu:   82/QĐ-BCT Ngày ban hành:   12-01-2017 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   2497/QĐ-BCT Ngày ban hành:   18-03-2015 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...
Số, ký hiệu:   202/2013/NĐ-CP Ngày ban hành:   27-11-2013 Loại văn bản:   Nghị định Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   178/2013/NĐ-CP Ngày ban hành:   14-11-2013 Loại văn bản:     Cơ quan ban hành:   Chính phủ ...
Số, ký hiệu:   4529/QĐ-BCT Ngày ban hành:   23-08-2011 Loại văn bản:   Quyết định Cơ quan ban hành:   Bộ Công Thương ...