• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Triển khai nhiệm vụ ngành Công thương năm 2023
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công thương năm 2023. (Nguồn: Bentre.gov.vn)

Triển khai nhiệm vụ ngành Công thương năm 2023

(Cập nhật: 08/02/2023)

Chiều ngày 7/2/2023, Sở Công thương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Bé Sáu chủ trì hội nghị.​

 


​Năm 2022, cùng với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre đã phục hồi rõ nét và đạt được kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện năm 2022 đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 12,65% so năm 2021 (tương đương tăng 4.100 tỷ đồng) và đạt 95,3% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 1.510 triệu USD, tăng 19,69% so cùng kỳ và đạt 100,64% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 57.036 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ và đạt 101,85% kế hoạch.


Chủ trì hội nghị. (Nguồn: Bentre.gov.vn)

Trong năm, cung cấp điện thực hiện không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm cả năm ước đạt 1.920 triệu kWh, tăng 6,68% so cùng kỳ năm 2021 (1.799,7 triệu kWh); tỷ lệ hộ sử dụng điện ước đạt: 99,96%…


Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thị Quỳnh Nga thông tin về Đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn tỉnh. (Nguồn: Bentre.gov.vn)

Năm 2023, ngành Công thương đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 8,49% so với ước thực hiện năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 đạt 62.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so ước thực hiện năm 2022; kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 1.700 triệu USD, tăng 12,61% so với ước thực hiện năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 650 triệu USD, tăng 14,04% so với ước thực hiện năm 2022; phấn đấu trong năm 2023 có ít nhất 377MW điện gió đưa vào khai thác thương mại.


Lãnh đạo huyện Giồng Trôm phát biểu. (Nguồn: Bentre.gov.vn)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị ngành Công thương phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành nghiệm thu các hợp phần công thương thuộc Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và triển khai thực hiện.

Tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các ngành có liên quan và UBND các huyện/thành phố tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo quy định, nhất là không để đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu khi thị trường biến động.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo hội nghị. (Nguồn:Bentre.gov.vn)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh lưu ý ngành Công thương, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung triển khai đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phối hợp kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Tập trung triển khai công tác hỗ các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất… thông qua các nguồn vốn khuyến công, khoa học công nghệ. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển hệ thống phân phối hiện đại.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến…

Nguồn: Bentre.gov.vn