• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tình hình phối hợp thực hiện công tác thống kê ngành Công Thương tỉnh Bến Tre
Buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh

Tình hình phối hợp thực hiện công tác thống kê ngành Công Thương tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 14/03/2024)
Ngày 13/3/2024, Sở Công Thương đã có buổi làm việc với Cục Thống kê về tình hình phối hợp thực hiện công tác thống kê ngành Công Thương.
Trên cơ sở thực hiện Thỏa thuận cơ chế phối hợp công tác thống kê đã ký kết ngày 24/6/2013 giữa Sở Công Thương và Cục Thống kê, thời gian qua các hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Công Thương, tạo lập hệ thống thông tin thống kê thống nhất.
 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bé Sáu – Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre đã báo cáo chung về kết quả phối hợp thời gian qua giữa hai đơn vị: Thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cán bộ các phòng thuộc 02 đơn vị đã có nhiều cố gắng phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ như tham gia các hoạt động để thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thống kê về các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương; Cục Thống kê đã tổ chức các buổi tập huấn về công tác thống kê, tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thống kê cho các cán bộ thống kê của các doanh nghiệp, qua đó năng lực thống kê của các doanh nghiệp được nâng lên.
Cán bộ nghiệp vụ của hai đơn vị thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của các dự án ngành Công Thương góp phần làm cho hệ thống thông tin thống kê của tỉnh thống nhất, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân tích, tổng hợp và tham mưu các cấp lãnh đạo cũng như công tác chỉ đạo điều hành hoạt động ngành Công Thương.
Trong quá trình thực hiện, các chỉ tiêu thống kê có thay đổi về nội dung chỉ tiêu cũng như phân công tính toán như: Giá trị sản xuất công nghiệp ngừng tính theo giá cố định để tính thống nhất theo giá 2010; ngành thống kê ngừng tính kim ngạch xuất nhập khẩu; phân công tính toán các chỉ số theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; … Cuối năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông thư số 34/2022/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 13 biểu mẫu, trong đó có nhiều dữ liệu chỉ định nguồn số liệu từ Cục Thống kê. Ngày 08/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời hạn hoàn thành báo cáo được điều chỉnh thống nhất là ngày 17 hàng tháng.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, có sự thay đổi trong các quy định về thống kê cho nên Cục Thống kê phải tính thêm nhiều chỉ tiêu làm tăng khối lượng công việc. Hiện tại, chưa có văn bản nào quy định doanh nghiệp dân doanh, cơ sở kinh tế cá thể gửi báo cáo về Sở Công Thương, cho nên Sở gặp nhiều khó khăn trong công tác thu thập thông tin, số liệu; phải khảo sát trực tiếp để thu thập số liệu; một số nhu cầu số liệu phát sinh ngoài kỳ báo cáo, hoặc yêu cầu Sở phải báo cáo trước kỳ báo cáo của Cục Thống kê nên đôi lúc số liệu chưa thống nhất.
Nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, cũng là để tăng cường phối hợp về công tác thống kê các chỉ số ngành công thương, Sở Công Thương và Cục Thống kê tỉnh thống nhất xây dựng lại mới Quy chế phối hợp trên nền tản Thỏa thuận năm 2013, bổ sung các căn cứ pháp lý mới, nội dung cần cung cấp phù hợp với giai đoạn hiện nay của hai đơn vị./.
(Nguồn: SCT)