• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tin thủy sản

Giá cá rô phi Trung Quốc giảm
Do việc áp dụng mức thuế mới 25% vào ngày 01/01/2019 đã làm giá cá rô phi ở Trung Quốc giảm và Nhà trắng đang trì hoãn việc áp dụng mức thuế này sau 2 tháng, nên các nhà NK cá rô phi của Mỹ đang nhanh chóng thu mua trước khi áp dụng mức thuế mới. ...
Khối lượng NK tôm vào Mỹ tiếp tục phục hồi trong tháng 10 năm nay. Trong tháng 10/2018, Mỹ NK 74.704 tấn tôm, tăng 9% so với 68.763 tấn của tháng 10/2017. Khối lượng NK tôm của Mỹ đã tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp sau 4 tháng giảm. ...