• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo các chương trình xúc tiến thương mại năm 2019

Thông báo các chương trình xúc tiến thương mại năm 2019

(Cập nhật: 05/01/2019)

Căn cứ vào công văn số 34/XTĐT-TCSK ngày 20/12/2018 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại Bến Tre xin thông báo kế hoạch tổ chức các chương trình của Xúc tiến thương mại năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương - Cục xúc tiến thương mại.

Để biết được các chương trình, vui lòng xem tập tin đính kèm (tại đây).

Nguồn: XTTM-SCT