• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương làm tốt công tác cải cách hành chính
Sở Công Thương triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các sở, ngành quan tâm, ưu tiên các doanh nghiệp về các chính sách.

Sở Công Thương làm tốt công tác cải cách hành chính

(Cập nhật: 05/07/2023)

BDK - Thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tại hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAPI, PCI, PAR INDEX và SIPAS năm 2022 và công bố Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện vào ngày 18-5-2023, Chỉ số PAR INDEX của Sở Công Thương năm 2022 được đánh giá đạt 98,56%, đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cấp sở.

Đây là sự ghi nhận của tỉnh cho những nỗ lực tích cực của Sở Công Thương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, sự tận tâm, nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức sở về CCHC.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu cho biết: Trên cơ sở kế hoạch chung về CCHC của tỉnh, thời gian qua, sở đã bám sát các nội dung để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là nhất quán quan điểm của UBND tỉnh “lấy cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân làm trọng tâm để thực hiện”, làm sao để hỗ trợ tối đa trong vấn đề phát triển sản xuất; không để thủ tục hành chính (TTHC) làm bó buộc hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Hàng năm, Sở Công Thương đều xây dựng kế hoạch về công tác CCHC để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ CCHC, đồng thời đề ra các nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong năm. Ngoài ra, Ban Giám đốc sở còn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Các hoạt động tuyên truyền CCHC cũng được triển khai thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú.

Sở cũng quan tâm công tác cải cách thể chế, cải cách chế độ công vụ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Công chức, viên chức sở luôn có ý thức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan, tận tình phục vụ người dân và DN, nhờ vậy, chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 của Sở Công Thương rất cao, đạt 97,94%, tăng 6,21% so với năm 2021.

Các hoạt động cải cách TTHC luôn được đẩy mạnh, trong đó công tác kiểm soát TTHC được tiến hành chặt chẽ, đổi mới theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hàng năm, Sở Công Thương tiếp nhận rất nhiều hồ sơ TTHC (năm 2022 trên 23 ngàn hồ sơ, 6 tháng đầu năm 2023 trên 14 ngàn hồ sơ). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đảm bảo thời gian quy định, không có hồ sơ nào trễ hạn. Ngoài ra, năm 2022, sở đẩy mạnh thực hiện rà soát, đơn giản TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết cho 13 TTHC, tỷ lệ cắt giảm từ 30 - 57% thời gian, giúp người dân, DN tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện TTHC.

Là phòng chuyên môn có số lượng TTHC phát sinh nhiều nhất của ngành công thương, Trưởng phòng Quản lý thương mại Khấu Thị Kim Thư cho biết: Phòng luôn tiếp nhận xử lý, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung đã được công bố, công khai các quy định pháp luật có liên quan, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Chủ động giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo trả kết quả TTHC đúng hạn cho cá nhân, tổ chức, thông thường thời gian sớm hơn quy định.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho 1.000 DN trên địa bàn tỉnh, vận hành sàn thương mại điện tử Đặc sản Bến Tre để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Sở đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, đã thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 9 TTHC.

“Sở Công Thương đã và đang hỗ trợ cho 1.000 DN chuyển đổi số. Sắp tới sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương tiếp tục hỗ trợ các DN chuyển đổi số, nhằm phát huy hiệu quả lao động của các DN trong thời đại 4.0. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là xúc tiến thương mại, giúp DN tham gia sàn thương mại điện tử, tạo thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm”.

(Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu)

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Tin cùng loại