• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh thưc hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Công Thương tỉnh (Ảnh: Kim Thư)

Sở Công Thương ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh thưc hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(Cập nhật: 24/04/2023)
Ngày 20 tháng 4 năm 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; đồng thời, ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh thưc hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Sở Công Thương tỉnh.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Công Thương - Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Bé Sáu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý cùng chủ trì. Cùng với các đại biểu là thành viên của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tham dự.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bến Tre phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục chỉ đạo kiểm soát tốt dịch COVID-19, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai cuộc vận động; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát trong thực hiện cuộc vận động; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Cũng tại hội nghị, Sở Công Thương, UBND thành phố Bến Tre, UBND huyện Chợ Lách, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, cũng như những cách làm hiệu quả trong triển khai cuộc vận động. Đặc biệt là hoạt động ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh thưc hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Công Thương.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nhung đã khẳng định lại hiệu quả to lớn của Cuộc vận động trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành trong công tác triển khai thực hiện. Cần xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, xác định Cuộc vận động là chương trình dài hạn và được triển khai liên tục trong nhiều năm. Từng thành viên có kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã phân công thực hiện kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023./.
Tin: Huỳnh La – P.QLTM