• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
SỞ CÔNG THƯƠNG DẪN ĐẦU CHỈ SỐ CCHC SỞ, NGÀNH TỈNH

SỞ CÔNG THƯƠNG DẪN ĐẦU CHỈ SỐ CCHC SỞ, NGÀNH TỈNH

(Cập nhật: 05/07/2023)

Tin cùng loại