• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh năm 2022

(Cập nhật: 15/09/2023)
UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch về đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) năm 2022. Thời gian thực hiện khảo sát từ 6-9-2023 đến 25-9-2023. Đây là năm thứ 2, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp phối hợp Công ty cổ phần bất động sản và công nghệ Hải Nam để triển khai thực hiện đánh giá DDCI theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Cloud.
 
Phạm vi khảo sát gồm các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre; các hợp tác xã, hộ kinh doanh. Số lượng dự kiến tham gia khảo sát khoảng 3.000 DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đối tượng được đánh giá, khảo sát là toàn bộ các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Nội dung khảo sát, điều tra lấy ý kiến gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở ban ngành và địa phương; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ DN; thiết chế pháp lý; vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương; chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

Việc đánh giá DDCI hàng năm nhằm thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh và các phòng, ban, phường, xã cấp cơ sở. Đồng thời tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, DN; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Để việc đánh giá DDCI năm 2022 đúng thực chất, khách quan, tiết kiệm thời gian, bảo mật thông tin và đặc biệt là các góp ý, hiến kế của DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh để xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, hỗ trợ. Đối với quý DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh hỗ trợ khảo sát bằng cách tương tác với đội ngũ khảo sát khi được liên hệ, nhận mã khảo sát từ brandname (tên định danh) “DDCI_BENTRE” và tiến hành thực hiện khảo sát trực tuyến tại địa chỉ https://ddci.bentre.gov.vn/.
Nguồn: Báo Đồng Khởi

Tin cùng loại