• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Sở Công Thương năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
Ông Bùi Văn Quang- Bí thư CB Tổng hợp phát biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Sở Công Thương năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

(Cập nhật: 10/01/2024)
 Năm 2023, Đảng ủy Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả:

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các chỉ tiêu phát triển ngành với giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2023 ước đạt 39.192 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 7,38% so cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 63.234 tỷ đồng, tăng 13,73% và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.530 triệu USD, tăng 3,99%; hòa lưới thêm 157,7 MW điện gió, lũy kế trên địa bàn tỉnh có tổng công suất đóng điện hòa lưới là 250,75 MW.

Trong năm, Sở đã tham mưu ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre ; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh quy định thủ tục, trình tự, thời hạn xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC; Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre thay thế Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016.

Ngoài ra, tham mưu ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2030, Bến Tre cơ bản đạt được các tiêu chí là tỉnh có cơ cấu nền công nghiệp hiện đại, vững mạnh với khả năng thích ứng, chống chịu cao. Hoàn chỉnh 03 Hợp phần lĩnh vực công thương tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023); xây dựng hoàn chỉnh phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Công Thương và đang triển khai sử dụng,

Công tác chính trị tư tưởng: được tập trung, đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của cấp trên  nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Cụ thể: trong năm tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”; phát động cán bộ, đảng viên tham gia các cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo, tìm hiểu, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU của Thành ủy Bến Tre về thực hiện chủ trương “Sáu không”, tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2023, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,... và đạt được nhiều giải thưởng. Ngoài  ra, tổ chức sinh hoạt 12 chuyên đề, kể mẫu chuyện về Bác trong họp chi bộ; hàng quý các chi bộ thực hiện bình chọn gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ: Tập trung lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách và công tác nâng lương cho công chức, viên chức năm 2023; tham mưu và hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện quy trình bộ khuyết đối với chức danh Chánh Văn phòng Sở và Giám đốc Trung tâm KC&XTTM, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại Sở Công Thương theo hướng sắp xếp tổ chức bên trong, xây dựng Đề án vị trí việc làm; đồng thời có kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức… Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiện kỳ 2020 – 2025 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nửa nhiệm kỳ còn lại.

Nhìn chung, với tinh thần "Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", năm 2023, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng: thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; lượng hàng cung ứng trên thị trường dồi dào, phong phú, đáp ứng tốt cho nhu cầu mua sắm của người dân. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ ổn định, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được thực hiện đúng quy định; kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2024, tiếp tục thực hiện chủ đề “Dân chủ- Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo -  Phát triển” với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” trên các lĩnh vực của ngành; Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, hướng đến thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, phấn đấu thực hiện: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42.500 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 70.540 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu 1.750 triệu USD; có ít nhất 115 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch; không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng bộ Sở Công Thương lãnh đạo tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đã đăng ký. Tập trung triển khai các Hợp phần Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Tỉnh uỷ, Nghị quyết Đảng uỷ Khối; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo.

Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm, kế hoạch tinh giản biên chế, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024. Triển khai xây dựng “Chi bộ 4 tốt” và “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, thực hiện Kế hoạch rà soát công tác quy hoạch cán bộ năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 – 2030…

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng năm 2024, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2024.

Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt. Lãnh đạo Công đoàn đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua đã phát động trong Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2024.

Trong năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu./.
Tin, ảnh: Xuyên - P.KHTCTH

Tin cùng loại