• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Sở Công Thương năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
Đại hội đảng viên Chi bộ Tổng hợp NK 2022-2025

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Sở Công Thương năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

(Cập nhật: 05/01/2023)
Năm 2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được một số kết quả:

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Các chỉ tiêu phát triển ngành với giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2022 ước đạt 36.500 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 12,65% so cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 56.122 tỷ đồng, tăng 13,25% và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.510 triệu USD, tăng 19,69%.Trong năm, Sở đã tham mưu ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành quy định thời gian bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng và quy trình thực hiện tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre; Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Ngoài ra, Sở đã tập trung phối hợp với Đơn vị tư vấn xây dựng Quy hoạch tỉnh hoàn chỉnh các Hợp phần 11, 12, 13 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đến thăm và làm việc tại tỉnh; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2021.

Công tác chính trị tư tưởng: được tập trung, đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của cấp trên  nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ: Tập trung lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế như  rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo; nâng bậc lương thường xuyên, lương trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2022 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (12 trường hợp); nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính (06 trường hợp); xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 ; sát hạch viên chức Trung tâm KC&XTTM…  Tổ chức thành công đại hội của 03 Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025 và chuẩn y Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 –  2025 (năm 2022), xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhìn chung, với tinh thần "Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển" năm 2022, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong năm 2022; đẩy mạnh hỗ trợ các DN phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; lượng hàng cung ứng trên thị trường dồi dào, phong phú, đáp ứng tốt cho nhu cầu mua sắm của người dân. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ ổn định, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng được thực hiện đúng quy định; kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện đạt kế hoạch đề ra; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội 03 Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025.

Năm 2023, với chủ đề “Kỷ cương - Dân chủ - Đồng thuận - Sáng tạo -  Phát triển” với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” trên các lĩnh vực của ngành; Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại là mũi nhọn.

Trong đó, phấn đấu thực hiện: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 39.600 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 62.000 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu 1.700 triệu USD; có ít nhất 377 MW điện gió đưa vào khai thác thương mại. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch; không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề, chỉ tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu./.
Tin, ảnh: Xuyên – P.KHTCTH

Tin cùng loại