• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả học tập, chia sẻ kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa
Đoàn công tác Bến Tre làm việc tại tỉnh Khánh Hòa (Nguồn: P.KHTCTH)

Kết quả học tập, chia sẻ kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa

(Cập nhật: 27/11/2023)
Ngày 16/11/2023, Đoàn công tác tỉnh Bến Tre đến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Trưởng đoàn Ông Lê Trường Hận – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban quản lý dự án CSAT và các phòng ban Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cùng tham gia.
 
Về phía tỉnh Khánh Hòa có Ông Ngô Thanh Nhân - Giám đốc Sở KH& ĐT cùng đại diện các sở ngành liên quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Cục Thống kê, Chi cục Thủy lợi,... và các phòng ban có liên quan của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác: (1) Triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai theo Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu; (2) Tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (3) Quy hoạch tại địa phương trong thời gian qua; (4) Tham mưu phát triển kinh tế ban đêm, nhất là mô hình du lịch và một số nội dung khác.

Riêng lĩnh vực Công Thương cũng đã được Sở KHĐT, Sở  Công Thương  và Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu phát triển kinh tế ban đêm, số liệu xuất nhập khẩu (XNK), cụ thể:

Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh giao Sở KHĐT Khánh Hòa tham mưu xây dựng, được tỉnh ban hành năm 2023. Đề án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2023-2025) thực hiện trên những khu vực có sẳn; Giai đoạn 2 (2026-2030): Hoàn thành định hướng mà đề án đưa ra. Đồng thời, Sở cũng đã  tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, ban h ành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo để công tác lãnh chỉ đạo thực hiện đề án kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Về theo dõi chỉ tiêu XNK: Từ năm 2017, Cục Thống kê không thực hiện thống kê chỉ tiêu này. Để có cơ sở dữ liệu phân tích, dự báo chỉ tiêu, báo cáo số liệu XNK, Cục Thống kê Khánh Hòa đã tham mưu xây dựng Phương án điều tra về XNK, trình Tổng cục Thống kê thẩm định, Cục Thống kê trình UBND tỉnh (dự thảo định mức kinh phí thực hiện), mỗi năm kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Đồng thời, tại tỉnh Khánh Hòa có Phòng Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Khánh Hòa thuộc Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương cũng là cơ sở để tỉnh thống kê được số liệu về XNK.

Trong ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn Đoàn công tác tỉnh Bến Tre đến thăm quan Làng nghề Trường Sơn tại thành phố Nha Trang (diện tích rộng 1,9ha)./.
Tác giả: Xuyên - P.KHTCTH