• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Công thương năm 2022
Giao lưu bóng đá với Huyện Đội Giồng Trôm (Nguồn: P.KHTC)

Kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Sở Công thương năm 2022

(Cập nhật: 31/10/2022)
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2022, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả:

Công tác tham gia quản lý; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-LĐ), đoàn viên Công đoàn: Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; đại diện Công đoàn tham gia các Hội đồng được thành lập tại cơ quan theo quy định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC. Thực hiện tốt các chính sách cho CBCCVC-LĐ như: BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành. Ngoài ra, các tổ Công đoàn tổ chức thăm hỏi CBCCVC-LĐ, đoàn viên bị ốm đau, hữu sự, tang chế; phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan du lịch tại thành phố Vũng Tàu năm 2022 cho tất cả CBCCVC-LĐ Sở; thăm hỏi và tặng quà 06 gia đình Thương binh, Liệt sĩ có con làm việc tại Sở Công Thương nhân dịp kỷ niệm ngày TBLS 27/7, tặng quà cho CCVC khi chuyển công tác, nghỉ hưu…

Công tác tuyên truyền, giáo dục: luôn được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm, triển khai kịp thời đến đoàn viên các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước”, các văn bản của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh,…

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: Thông qua Hội nghị cán bộ CCVC năm 2022, BCH Công đoàn đã phối hợp với cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2022 đến tất cả CBCC-VC, đoàn viên công đoàn như: phong trào thi đua “lao động giỏi”, thi đua “Lao động sáng tạo - Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch công tác được giao; công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, công chức; phong trào học tập nâng cao trình độ, phong trào “Đồng Khởi mới”. Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hội thi do Công đoàn cấp trên và đoàn thể cơ quan phát động: tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ X năm 2022, giao lưu bóng đá mini nam, tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân,…

Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên: Trong năm, BCH Công đoàn phối hợp chính quyền tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức năm 2022: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; triển khai thực hiện tốt các Quy chế hoạt động của BCH, Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn với lãnh đạo cơ quan; kết nạp mới 01 đoàn viên, tiếp nhận 04 đoàn viên mới, tổng số công đoàn viên của CĐCS Sở Công Thương là 55 người.

Hoạt động nữ công: tổ chức tốt các hoạt động: 8/3, 20/3, 20/10 cho 100% nữ CB,CC,VC-LĐ; 1/6 và Tết Trung thu cho các cháu là con CB, CC, VC-LĐ Sở; tổ chức cho chị em mặc đồng phục áo dài vào ngày thứ 2 chào cờ đầu tuần. Ngoài ra, Ban Nữ công còn tổ chức gây hụi tương trợ để chị em phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau về tài chính với số tiền 15 triệu đồng; vận động đóng góp Quỹ “Vì trẻ thơ” để hỗ trợ chăm lo cho các cháu thiếu nhi với số tiền gần 4 triệu đồng.

Công tác kiểm tra Công đoàn: Ủy ban kiểm tra CĐCS và Ban Thanh tra nhân dân cơ bản thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát. Trong năm, UBKT đã thực hiện 4 đợt kiểm tra: 01 đợt kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt; 02 đợt kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; 01 đợt kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Trong năm, không có đơn thư khiếu nại, đoàn viên CĐ bị vi phạm, kỷ luật.

Với những nỗ lực trên, năm 2022, BCH CĐCS ra quyết định công nhận 47/55 cán bộ, đoàn viên xuất sắc và 24/29 nữ cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 3/3 tập thể "Tổ công đoàn xuất sắc"; Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 04 cá nhân, xét chọn “CĐCS Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 01cá nhân.

Nhìn chung, các hoạt động của Công đoàn năm 2022 có bám sát sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, của công đoàn cấp trên, các nội dung thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ quan. Từng thành viên BCH Công đoàn đã phát huy được vai trò và trách nhiệm; CCVC, đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển”.

Năm 2023, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới, CĐCS Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới; xây dựng hoàn chỉnh các quy chế hoạt động; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CBCCVC-LĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, đào tạo...Phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua; tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi,...Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn thiết thực, hiệu quả./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT

Tin cùng loại