• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả hoạt động Công đoàn Sở Công Thương năm 2023
Hội nghị CCVC-LĐ Sở Công Thương năm 2023

Kết quả hoạt động Công đoàn Sở Công Thương năm 2023

(Cập nhật: 27/10/2023)
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2023, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả:

Công tác tham gia quản lý; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-LĐ), đoàn viên Công đoàn: Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; đại diện Công đoàn tham gia các Hội đồng được thành lập tại cơ quan theo quy định để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC. Thực hiện tốt các chính sách cho CBCCVC-LĐ như: BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành; chi phúc lợi cho CB, CC với tổng số tiền trên 164 triệu đồng (bình quân 4 triệu đồng/người). Ngoài ra, các tổ Công đoàn tổ chức thăm hỏi CBCCVC-LĐ, đoàn viên bị ốm đau, hữu sự, tang chế; thăm hỏi và tặng quà 06 gia đình Thương binh, Liệt sĩ có con làm việc tại Sở Công Thương nhân dịp kỷ niệm ngày TBLS 27/7, tặng quà cho CCVC khi chuyển công tác, nghỉ hưu…

 
Công tác tuyên truyền, giáo dục: luôn được Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm, triển khai kịp thời đến đoàn viên các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, các văn bản của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh,…

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: Thông qua Hội nghị  CCVC –LĐ năm 2023, BCH Công đoàn đã phối hợp với cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 đến tất cả CBCC-VC, đoàn viên công đoàn như: phong trào thi đua “lao động giỏi”, thi đua “Lao động sáng tạo - Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch công tác được giao; công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, công chức; phong trào học tập nâng cao trình độ, phong trào “Đồng Khởi mới”. Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hội thi do Công đoàn cấp trên và đoàn thể cơ quan phát động: đăng ký 09 sáng kiến thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19; giao lưu bóng đá mini nam (02 lần) tại thị trấn Thạnh Phú và thành phố Bến Tre; tham gia Liên hoan Hát Quốc ca, Công đoàn ca năm 2023 do Công đoàn Viên chức và Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tổ  chức , kết quả đạt giải 3,…

Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên: Trong năm, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra BCH CĐ gồm 7 đồng chí; Ủy ban kiểm tra 03 đ/c; bầu 03 đại biểu (02 chính thức, 01 dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau Đại hội, BCH đã phổ biến Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động biết và cùng thực hiện. BCH CĐ ban hành 05 quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028: Quy chế làm việc BCH Công đoàn, quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, quy chế chi tiêu nộ bộ Công đoàn, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra, quy chế hoạt động của Ban Nữ công; điều chuyển 01 đoàn viên (do thôi việc), tổng số công đoàn viên hiện tại của CĐCS Sở Công Thương là 55 người.

Hoạt động nữ công: tổ chức tốt các hoạt động: 8/3, 20/3, 20/10 cho 100% nữ CB,CC,VC-LĐ; 1/6 và Tết Trung thu cho các cháu là con CB, CC, VC-LĐ Sở; tổ chức cho chị em mặc đồng phục áo dài vào ngày thứ 2 chào cờ đầu tuần, vận động các chị em hưởng hứng tuần lễ áo dài 8/3 và tuần lễ áo bà ba 20/10. Ngoài ra, Ban Nữ công còn tổ chức gây hụi tương trợ để chị em phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau về tài chính với số tiền 18,5 triệu đồng; vận động đóng góp Quỹ “Vì trẻ thơ” để hỗ trợ chăm lo cho các cháu thiếu nhi với số tiền gần 4 triệu đồng.

 

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20/10 cho Nữ CCVC-LĐ Sở Công Thương 2023

Công tác kiểm tra Công đoàn: Ủy ban kiểm tra CĐCS và Ban Thanh tra nhân dân cơ bản thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát. Trong năm, UBKT đã thực hiện 5 đợt kiểm tra: 01 đợt kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt; 02 đợt kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn); 02 đợt kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn tại CĐCS và  Tổ công đoàn số 2. Kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn. Trong năm, không có đơn thư khiếu nại, đoàn viên CĐ bị vi phạm, kỷ luật.

Với những nỗ lực trên, năm 2023, BCH CĐCS ra quyết định công nhận 48/56 cán bộ, đoàn viên xuất sắc và 26/31 nữ cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 3/3 tập thể "Tổ công đoàn xuất sắc"; Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; đề nghị: Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 04 cá nhân, xét chọn “CĐCS Sở Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 02 cá nhân.

Nhìn chung, các hoạt động của Công đoàn năm 2023 có bám sát sự định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, của công đoàn cấp trên, các nội dung thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ quan. Từng thành viên BCH Công đoàn đã phát huy được vai trò và trách nhiệm; tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 đúng thời gian quy định, sau đại hội đã xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động; CCVC, đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Năm 2024, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm 2023-2028, CĐCS Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, tăng cường các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CBCCVC-LĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, đào tạo...Phối hợp với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua; tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi,...Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh./.
Tác giả: Xuyên - P.KHTCTH

Tin cùng loại