• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả công bố hợp quy của công ty TNHH May mặc Gia Hưng Phát

Kết quả công bố hợp quy của công ty TNHH May mặc Gia Hưng Phát

(Cập nhật: 11/12/2020)
Số công bố hợp quy: 1301002242/GHP.01/0108143074